Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Danish Transport and Logistics Association

Identifikacijska številka v Registru: 4236772430-57
Datum registracije: 25/09/2008 17:34:54

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/04/2015 13:36:21
Datum zadnje letne spremembe: 29/04/2015 13:36:21
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 29/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Danish Transport and Logistics Association

DTL

Association

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Grønningen, 17
1019 København K
DANSKA

(+45) 70159500

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Erik Østergaard

CEO

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Søren Larsen

EU-Chef

    Cilji in naloge

Danish Transport and Logistics has since january 2012 been cooperating with Norwegian Road Haulage Association and Swedish Road Haulier Association in a new joint Eu-representation: Nordic Logistics Association

Our vision is to create a professional service industry that on the basis of leadership and corporate culture contributes to an efficient, coherent and well functioning transport system both in Denmark and internationally, and at the same time assumes the responsibility for ethics, environment, road safety, legal compliance and quality.

At the same time the transport industry shall be founded on a sound economy and earnings capacity based on uniform competitive conditions and the most favourable competitiveness.

DTL represents the interests of 2.100 transport companies. They operate 14,500 goods vehicles, 50 locomotives and have a staff of 18,000 employees covering a total payroll of 0,9 billion Euro.

 • evropski
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Revision of the legislation on road transport
Labour market legislation


 

Ne

Ne

Editing board on CO2 emissions from road transport

Ne

Ne

The Danish Transport and Logistics Association uses its position as the leading Danish association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Danish and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Danish Transport and Logistics Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging.
Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise.
Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 3  

3

2,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

Nordic Logistics Association - http://www.nla.eu

International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Eurocommerce - http://www.eurocommerce.be

Danish Transport and Logistics Association also participates in a number of informal networks with Danish interest and for transport operators

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € in < 99.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.