Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danish Transport and Logistics Association

Tunnusnumber registris: 4236772430-57
Registreerimise kuupäev: 25/09/2008 17:34:54

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 13:36:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 13:36:21
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danish Transport and Logistics Association

DTL

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Grønningen, 17
1019 København K
TAANI

(+45) 70159500

    Juriidiliselt vastutav isik

Erik Østergaard

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Søren Larsen

EU-Chef

    Eesmärgid ja ülesanded

Danish Transport and Logistics has since january 2012 been cooperating with Norwegian Road Haulage Association and Swedish Road Haulier Association in a new joint Eu-representation: Nordic Logistics Association

Our vision is to create a professional service industry that on the basis of leadership and corporate culture contributes to an efficient, coherent and well functioning transport system both in Denmark and internationally, and at the same time assumes the responsibility for ethics, environment, road safety, legal compliance and quality.

At the same time the transport industry shall be founded on a sound economy and earnings capacity based on uniform competitive conditions and the most favourable competitiveness.

DTL represents the interests of 2.100 transport companies. They operate 14,500 goods vehicles, 50 locomotives and have a staff of 18,000 employees covering a total payroll of 0,9 billion Euro.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Revision of the legislation on road transport
Labour market legislation


 

Ei

Ei

Editing board on CO2 emissions from road transport

Ei

Ei

The Danish Transport and Logistics Association uses its position as the leading Danish association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Danish and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Danish Transport and Logistics Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging.
Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise.
Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 3  

3

2,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Nordic Logistics Association - http://www.nla.eu

International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Eurocommerce - http://www.eurocommerce.be

Danish Transport and Logistics Association also participates in a number of informal networks with Danish interest and for transport operators

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.