Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Danish Transport and Logistics Association

Identifikační číslo v rejstříku: 4236772430-57
Datum registrace: 25/09/2008 17:34:54

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 13:36:21
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 13:36:21
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Danish Transport and Logistics Association

DTL

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Grønningen, 17
1019 København K
DÁNSKO

(+45) 70159500

    Osoba s právní odpovědností

pan  Erik Østergaard

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Søren Larsen

EU-Chef

    Cíle a úkoly

Danish Transport and Logistics has since january 2012 been cooperating with Norwegian Road Haulage Association and Swedish Road Haulier Association in a new joint Eu-representation: Nordic Logistics Association

Our vision is to create a professional service industry that on the basis of leadership and corporate culture contributes to an efficient, coherent and well functioning transport system both in Denmark and internationally, and at the same time assumes the responsibility for ethics, environment, road safety, legal compliance and quality.

At the same time the transport industry shall be founded on a sound economy and earnings capacity based on uniform competitive conditions and the most favourable competitiveness.

DTL represents the interests of 2.100 transport companies. They operate 14,500 goods vehicles, 50 locomotives and have a staff of 18,000 employees covering a total payroll of 0,9 billion Euro.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Revision of the legislation on road transport
Labour market legislation


 

Ne

Ne

Editing board on CO2 emissions from road transport

Ne

Ne

The Danish Transport and Logistics Association uses its position as the leading Danish association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Danish and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Danish Transport and Logistics Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging.
Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise.
Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 3  

3

2,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Nordic Logistics Association - http://www.nla.eu

International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Eurocommerce - http://www.eurocommerce.be

Danish Transport and Logistics Association also participates in a number of informal networks with Danish interest and for transport operators

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.