Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Danish Transport and Logistics Association

Идентификационен номер в Регистъра: 4236772430-57
Дата на регистрация: 25/09/2008 17:34:54

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 13:36:21
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 13:36:21
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Danish Transport and Logistics Association

DTL

Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Grønningen, 17
1019 København K
ДАНИЯ

(+45) 70159500

    Правно отговорно лице

Господин  Erik Østergaard

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Søren Larsen

EU-Chef

    Цели и задачи

Danish Transport and Logistics has since january 2012 been cooperating with Norwegian Road Haulage Association and Swedish Road Haulier Association in a new joint Eu-representation: Nordic Logistics Association

Our vision is to create a professional service industry that on the basis of leadership and corporate culture contributes to an efficient, coherent and well functioning transport system both in Denmark and internationally, and at the same time assumes the responsibility for ethics, environment, road safety, legal compliance and quality.

At the same time the transport industry shall be founded on a sound economy and earnings capacity based on uniform competitive conditions and the most favourable competitiveness.

DTL represents the interests of 2.100 transport companies. They operate 14,500 goods vehicles, 50 locomotives and have a staff of 18,000 employees covering a total payroll of 0,9 billion Euro.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Revision of the legislation on road transport
Labour market legislation


 

Не

Не

Editing board on CO2 emissions from road transport

Не

Не

The Danish Transport and Logistics Association uses its position as the leading Danish association of operators of road, rail and combined transport nationally and internationally to contribute to and assist in the shaping of the Danish and the European transport policy to ensure a sustainable future for its members.

The Danish Transport and Logistics Association involves itself in a reliable and trustworthy manner with other stakeholders and decision makers on a national level and on a European level.

The main areas of interest concern:
Road transport legislation such as rules for access to the market and to the profession, driving and rest time rules, working time, professional training, vehicles weights and dimensions, transport of life animals, energy taxation and road charging.
Logistics initiatives promoting a sustainable and efficient transport and logistics system in Europe, including chairing the Commission working group on bottlenecks.
Environmental legislation relevant for transport relating to emission reductions, biofuel, energy efficiency, noise.
Rail transport policy legislation relating to market access, environment and technical issues.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 3  

3

2,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

Nordic Logistics Association - http://www.nla.eu

International Road Union (IRU) http://www.iru.org

Eurocommerce - http://www.eurocommerce.be

Danish Transport and Logistics Association also participates in a number of informal networks with Danish interest and for transport operators

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.