Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Nationale Loterij / Loterie Nationale

Identifikavimo numeris Registre: 42339606312-94
Registracijos data: 11.7.27 16.37.29

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.30 10.52.54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.30 10.52.54


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Nationale Loterij / Loterie Nationale
Akronimas:
Teisinis statusas: Limited Company under Public Law
Svetainė: http://www.loterie-nationale.be

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jannie HAEK
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Piet VAN BAEVEGHEM
Pareigos: Domain Manager Legal & Public Affairs - Bedrijfsjurist

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Belliardstraat  25-33
1040 Brussel
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22384607
Faksas: (+32) 22384885
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The National Lottery is a Belgian limited company under public law.

Under the terms of its organic Act of 19 April 2002, the National Lottery’s primary mission consists of organising, in the general interest and according to commercial methods, public lotteries, betting opportunities, competitions and games of chance. The National Lottery has the monopoly to organize lotteries.

The objective is to channel the various manifestations of gambling behaviour in Belgium, to prevent any excess, to protect vulnerable consumers and to make an active and autonomous contribution to the prevention and treatment of gambling addiction.

In addition the National Lottery endeavours to help to limit the overall size of the games of chance market in Belgium by focusing its product development and marketing policies not on the enlargement of the market but on winning market share from private operators, whether they be Belgian or foreign, authorised or illegal.

The National Lottery's profit is reserved for financing programs for assistance to developing countries and for purposes of public benefit as determined by royal decree.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Piet Van Baeveghem 14.1.29 15.1.27

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


/

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Lotteries
- Avenue de Béthusy 36
CH-1005 LAUSANNE
- Rue de la Loi 67
BE- 1040 BRUSSELS

World Lottery Association
Lange Gasse 20
CH-4002 Basel
Switzerland

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.