Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Nationale Loterij / Loterie Nationale

Identifikavimo numeris Registre: 42339606312-94
Registracijos data: 27/07/2011 16:37:29

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/02/2015 16:54:13
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/02/2015 16:54:13
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Nationale Loterij / Loterie Nationale

Limited Company under Public Law

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Belliardstraat, 25-33
1040 Brussel
BELGIJA

(+32) 22384607

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jannie HAEK

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Piet VAN BAEVEGHEM

Domain Manager Legal & Public Affairs - Bedrijfsjurist

    Tikslai ir uždaviniai

The National Lottery is a Belgian limited company under public law.

Under the terms of its organic Act of 19 April 2002, the National Lottery’s primary mission consists of organising, in the general interest and according to commercial methods, public lotteries, betting opportunities, competitions and games of chance. The National Lottery has the monopoly to organize lotteries.

The objective is to channel the various manifestations of gambling behaviour in Belgium, to prevent any excess, to protect vulnerable consumers and to make an active and autonomous contribution to the prevention and treatment of gambling addiction.

In addition the National Lottery endeavours to help to limit the overall size of the games of chance market in Belgium by focusing its product development and marketing policies not on the enlargement of the market but on winning market share from private operators, whether they be Belgian or foreign, authorised or illegal.

The National Lottery's profit is reserved for financing programs for assistance to developing countries and for purposes of public benefit as determined by royal decree.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Antimoneylaundering Directive
Action plan on online gambling


 

Non

Non

Non

Non

Non

/

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Roland Louski 28/01/2015 26/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Lotteries
- Avenue de Béthusy 36
CH-1005 LAUSANNE
- Rue de la Loi 67
BE- 1040 BRUSSELS

World Lottery Association
Lange Gasse 20
CH-4002 Basel
Switzerland

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.