Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Cable Europe

Identifikavimo numeris Registre: 42178977290-80
Registracijos data: 11.11.29 14.43.40

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.19 10.04.35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.19 10.04.35


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Cable Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.cable-europe.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Caroline van Weede
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Caroline van Weede
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: avenue des Arts  41
1040 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 25211763
Faksas: (+32) 5217976
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Cable Europe is a trade asociation that groups all leading broadband cable TV operators and their national associations in Europe. The European TV industry provides digital TV, broadband Internet and telephony services to more than 70 million customers. In September 2006 the association changed its name from ECCA to Cable EUrope. The Association is active since 1955.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Paulo Valente 14.1.23 15.1.21
Caroline VAN WEEDE 13.10.31 14.10.29
Gilone D'Udekem Gentinnes 13.9.25 14.9.23
Matthias Kurth 14.4.1 15.3.28

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


European Digital Agenda
EU 2020 Strategy
IPR Strategy
Radio Spectrum Policy Program
Commission NGA Recommendation

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
FAIB
Euractiv
EIF
CUP

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 1 000 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.