Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Cable Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 42178977290-80
Rekisteröintipäivä: 29.11.2011 14:43:40

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 19.11.2013 10:04:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.11.2013 10:04:35


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Cable Europe
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.cable-europe.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Caroline van Weede
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Caroline van Weede
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue des Arts  41
1040 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 25211763
Faksinumero: (+32) 5217976
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Cable Europe is a trade asociation that groups all leading broadband cable TV operators and their national associations in Europe. The European TV industry provides digital TV, broadband Internet and telephony services to more than 70 million customers. In September 2006 the association changed its name from ECCA to Cable EUrope. The Association is active since 1955.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Paulo Valente 23.1.2014 21.1.2015
Caroline VAN WEEDE 31.10.2013 29.10.2014
Gilone D'Udekem Gentinnes 25.9.2013 23.9.2014
Matthias Kurth 1.4.2014 28.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


European Digital Agenda
EU 2020 Strategy
IPR Strategy
Radio Spectrum Policy Program
Commission NGA Recommendation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
FAIB
Euractiv
EIF
CUP

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 1 000 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.