Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Cable Europe

Αριθμός μητρώου: 42178977290-80
ημερομηνία της εγγραφής: 29/11/2011 14:43:40

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 02/04/2015 11:12:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 11:38:22
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Cable Europe

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

avenue des Arts, 41
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25211763

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Caroline van Weede for ACFZ Sprl

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Gilone d'Udekem

Director Regulatory Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Cable Europe is a trade asociation that groups all leading broadband cable TV operators and their national associations in Europe. The European TV industry provides digital TV, broadband Internet and telephony services to more than 70 million customers. In September 2006 the association changed its name from ECCA to Cable EUrope. The Association is active since 1955.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Digital Single Market, e-Communications Networks, copyright, competition law, data retention, privacyP

Publications both online and offline, Cable Congress and dedicated policy events


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

European Internet Forum

Cable Europe is following a number of policy and regulatory dossiers:
EU e-communications networks directives (telecoms)
Standardization
Spectrum Policy
Copyright directive
e-commerce directive
Data protection and e-privacy directives
Consumer protection regulation
Audiovisual media services directive

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 5   50%: 1  

6

5,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Matthias Kurth 13/02/2015 11/02/2016
Caroline VAN WEEDE 15/10/2014 13/10/2015
Paulo Valente 13/02/2015 11/02/2016
Gilone D'Udekem Gentinnes 15/10/2014 13/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Επιχειρήσεις
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πολιτισμός

    Μέλη

http://www.cable-europe.eu/about-us/our-members/

FAIB
European Internet Forum
CUP
ETSI
Cenelec

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

1.000.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.