Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Cable Europe

Identifikationsnummer i registret: 42178977290-80
Registreringsdato: 29-11-11 14:43:40

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 19-11-13 10:04:35
Seneste årlige opdatering 19-11-13 10:04:35


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Cable Europe
Forkortelse:
Retlig form: AISBL
Websted: http://www.cable-europe.eu

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Caroline van Weede
Stilling: Managing Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Caroline van Weede
Stilling: Managing Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: avenue des Arts  41
1040 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 25211763
Faxnummer: (+32) 5217976
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Cable Europe is a trade asociation that groups all leading broadband cable TV operators and their national associations in Europe. The European TV industry provides digital TV, broadband Internet and telephony services to more than 70 million customers. In September 2006 the association changed its name from ECCA to Cable EUrope. The Association is active since 1955.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Paulo Valente 23-01-14 21-01-15
Caroline VAN WEEDE 31-10-13 29-10-14
Gilone D'Udekem Gentinnes 25-09-13 23-09-14
Matthias Kurth 01-04-14 28-03-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


European Digital Agenda
EU 2020 Strategy
IPR Strategy
Radio Spectrum Policy Program
Commission NGA Recommendation

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
FAIB
Euractiv
EIF
CUP

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 1.000.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.