Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Numărul de identificare din Registru: 42122398878-52
Data înscrierii: 31.05.2012 17:30:20

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.05.2014 12:43:17
Data ultimei actualizări anuale: 05.05.2014 12:43:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Acronim: CNA
Statut juridic: Associazione volontaria senza scopo di lucro
Site internet: http://www.cna.it

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Daniele Vaccarino
Funcţie: Presidente

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Claudio Cappellini
Funcţie: Resposabile Relazioni Comunitarie

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Piazza M. Armellini  9A
00162 Roma
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 06441881
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Ufficio di rappresentanza a Bruxelles:
CNA Nazionale
Rue Joseph II 36-38
B-1000 bruxelles - Belgium
0032 2 230 74 29

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all’economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell’Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell’impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
b) la promozione economica delle imprese;
c) la predisposizione e l’erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Claudio Cappellini 04.07.2014 30.06.2015
Elisa Vitella 04.07.2014 30.06.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


La CNA ha fatto dell’Europa uno dei principali temi della propria iniziativa politica per costruire le condizioni migliori per le piccole imprese e le imprese artigiane, affinché esse possano cooperare e integrarsi e cogliere nuove opportunità nel Mercato Interno ed in quelli globali.
CNA Nazionale, congiuntamente con il proprio ufficio di rappresentanza a Bruxelles, svolge le seguenti attività:

- monitoraggio delle politiche e della legislazione europee nei confronti del sistema associativo e della stessa;
- approfondimento delle politiche e della legislazione europea e predisposizione di position paper;
- attività di rappresentanza del sistema associaitivo (PMI e artigianato) presso le Istituzioni europee;

- Attività formativa ed informativa attraverso l'organizzazione di seminari e di visite per approfondire tematiche europee;
- moitoraggio e segnalazione di bandi e appalti europei.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CNA Nazionale aderisce a UEAPME - Unione Europea dell'artigianato e delle PMI.
CNA NAzionale è membro di NORMAPME - European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for Standardisation -

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.