Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Geological Survey of Slovenia

Id-nummer i registret: 42093214201-74
Registreringsdag: 2010-09-18 06:48:01

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-17 15:50:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-17 15:50:30


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Geological Survey of Slovenia
Förkortning: GeoZS
Associationsform (rättslig ställning): Public Research Institute
Webbplats: http://www.geo-zs.si

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Miloš Bavec
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Bavec Milos
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Dimiceva ulica  14
Box: p.p. 2552
SI 1001 Ljubljana
SLOVENIEN
Telefon: (+386) 12809700
Fax: (+386) 12809753
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The mission of Geological Survey of Slovenia (GeoZS)is to provide knowledge about the Slovenian geology. This task is not made easier by the Slovenian territory being a junction of three large tectonic units: the Alpides, Dinarides and Pannonian basin, a consequence of which is extraordinarily heterogeneous geology.
Geological data represent a basis for solving numerous questions of national importance, such as: protection of health and environment, drinking water supply, mitigation of natural catastrophic events, urban planning, prospecting and assessment of mineral deposits, etc.
Geological Survey of Slovenia collects and stores geological data within a modern geological information system and has close to 40.000 expert reports and research projects stored in its archive.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0,3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


H2020; 7FP; Life+; ICT Policy Support; Transnational Cooperation funds

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Klimatarbetet
 • Miljö

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 88
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • SLOVENIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Geological Survey of Slovenia is a member of the EuroGeoSurveys.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 3 880 000
därav offentlig finansiering: 3 180 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 690 000
- Bidrag:
- nationella källor: 2 490 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 700 000
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Market : 700 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.