Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Geological Survey of Slovenia

Id-nummer i registret: 42093214201-74
Registreringsdag: 18/09/2010 06:48:01

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/09/2014 15:50:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/09/2014 15:50:30

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Geological Survey of Slovenia

GeoZS

Public Research Institute

    Val av sektion

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

    Adressuppgifter

Dimiceva ulica, 14
Box: p.p. 2552
SI 1001 Ljubljana
SLOVENIEN

(+386) 12809700

(+386) 12809753

    Juridiskt ansvarig

Miloš Bavec

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Bavec Milos

Director

    Mål och uppdrag

The mission of Geological Survey of Slovenia (GeoZS)is to provide knowledge about the Slovenian geology. This task is not made easier by the Slovenian territory being a junction of three large tectonic units: the Alpides, Dinarides and Pannonian basin, a consequence of which is extraordinarily heterogeneous geology.
Geological data represent a basis for solving numerous questions of national importance, such as: protection of health and environment, drinking water supply, mitigation of natural catastrophic events, urban planning, prospecting and assessment of mineral deposits, etc.
Geological Survey of Slovenia collects and stores geological data within a modern geological information system and has close to 40.000 expert reports and research projects stored in its archive.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella

    Verksamhet

H2020; 7FP; Life+; ICT Policy Support; Transnational Cooperation funds

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

0,3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Informationssamhället
  • Klimatarbetet
  • Miljö

    Medlemskap

88

  • SLOVENIEN

Geological Survey of Slovenia is a member of the EuroGeoSurveys.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

3 880 000 €

3 180 000 €

690 000 €

 €

2 490 000 €

 €

700 000 €

 €

 €

700 000 €

< 50 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.