Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

PaySys Consultancy GmbH

Id-nummer i registret: 41992129328-73
Registreringsdag: 2012-08-14 10:27:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-18 07:50:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-18 07:50:09


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: PaySys Consultancy GmbH
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Limited company
Webbplats: http://www.paysys.de

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hugo Dr. Godschalk
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hugo Dr. Godschalk
Befattning: General Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Im Uhrig  7
60433 Frankfurt/Main
TYSKLAND
Telefon: (+4969) 95117710
Fax: (+4969) 521090
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: PaySys Consultancy GmbH, Frankfurt/M. (Germany), ist a neutral and independent consultancy firm specialised in payment systems and cards business. PaySys Consultancy is the German member of the "European Payments Consulting Association" (EPCA). Paysys is operating across all sectors of issuing, acquiring and processing of cards and other payment instruments such as e/m-commerce and e-money.
De intressen som organisationen företräder är:
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Green Book internet payments, mobile payments

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Payments Consulting Association (EPCA)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 100000  € och < 150000  €

Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
  • Prepaid Forum Deutschland

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.