Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Unione Nazionale delle Camere Civili

Inschrijvingsnummer in het register 41941735308-84
Inschrijvingsdatum: 15-2-11 13:31:01

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-2-14 11:04:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-2-14 11:04:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Unione Nazionale delle Camere Civili
Acroniem: UNCC
Rechtsvorm: Associazione
Website: http://www.unionenazionalecamerecivili.it

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Renzo Menoni
Functie: Presidente

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Renzo Menoni
Functie: Presidente

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Strada Cairoli  11
43121 Parma
ITALIË
Telefoon: (+39) 0521235785
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Sede di Roma
Corso Vittorio Emanuele II 284, 00186 Roma
Phone: 06 688 039 06
Fax: 06 688 039 06

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Scopi dell’Unione sono:a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;

b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;

c) il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;

d) l’aggiornamento e la formazione forense, anche specialistiche (esclusa la possibilità di rilasciare attestati di competenza professionale), nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

e) la promozione di rapporti e accordi internazionali e particolarmente inter-europei con associazioni di avvocati civilisti;

f) la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all’Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;

g) la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;

h) il coordinamento sul piano nazionale delle attività associative.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation to the public consultation on the Common European Law of Sale.
Organization of events in several Italian cities on the European Day of civil justice.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 01/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.