Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Unione Nazionale delle Camere Civili

Identitātes numurs Reģistrā: 41941735308-84
Reģistrācijas datums: 15/02/2011 13:31:01

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 30/03/2015 16:51:47
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 30/03/2015 16:51:47
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 30/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Unione Nazionale delle Camere Civili

UNCC

Associazione

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas

    Kontaktinformācija

Corso Vittorio Emanuele II, 284
Roma 00186
ITĀLIJA

(+39) 06 688 039 06

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Renzo Menoni

Presidente

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Renzo Menoni

Presidente

    Mērķi un uzdevumi

Scopi dell’Unione sono:a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;

b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;

c) il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;

d) l’aggiornamento e la formazione forense, anche specialistiche (esclusa la possibilità di rilasciare attestati di competenza professionale), nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

e) la promozione di rapporti e accordi internazionali e particolarmente inter-europei con associazioni di avvocati civilisti;

f) la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all’Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;

g) la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;

h) il coordinamento sul piano nazionale delle attività associative.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Armonizzazione del diritto privato europeo


 

Participation to the public consultation on the Common European Law of Sale.
Organization of events in several Italian cities on the European Day of civil justice.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Iekšlietu
  • Konkurence
  • Patērētāji
  • Tieslietu un pamattiesības

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.