Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Unione Nazionale delle Camere Civili

Identitātes numurs Reģistrā: 41941735308-84
Reģistrācijas datums: 11.15.2 13:31:01

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.21.2 11:04:28
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.21.2 11:04:28


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Unione Nazionale delle Camere Civili
Akronīms: UNCC
Juridiskais statuss: Associazione
Tīmekļa vietne: http://www.unionenazionalecamerecivili.it

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Renzo Menoni
Amats Presidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Renzo Menoni
Amats Presidente

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Strada Cairoli  11
Parma 43121
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 0521235785
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Sede di Roma
Corso Vittorio Emanuele II 284, 00186 Roma
Phone: 06 688 039 06
Fax: 06 688 039 06

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Scopi dell’Unione sono:a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;

b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;

c) il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;

d) l’aggiornamento e la formazione forense, anche specialistiche (esclusa la possibilità di rilasciare attestati di competenza professionale), nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

e) la promozione di rapporti e accordi internazionali e particolarmente inter-europei con associazioni di avvocati civilisti;

f) la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all’Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;

g) la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;

h) il coordinamento sul piano nazionale delle attività associative.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Participation to the public consultation on the Common European Law of Sale.
Organization of events in several Italian cities on the European Day of civil justice.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 01/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.