Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Unione Nazionale delle Camere Civili

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 41941735308-84
Regisztráció időpontja: 2011.02.15. 13:31:01

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.02.21. 11:04:28
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.02.21. 11:04:28


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Unione Nazionale delle Camere Civili
Rövidítés: UNCC
Jogi forma: Associazione
Honlap: http://www.unionenazionalecamerecivili.it

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Renzo Menoni
Beosztás: Presidente

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Renzo Menoni
Beosztás: Presidente

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Strada Cairoli  11
Parma 43121
OLASZORSZÁG
Telefonszám: (+39) 0521235785
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Sede di Roma
Corso Vittorio Emanuele II 284, 00186 Roma
Phone: 06 688 039 06
Fax: 06 688 039 06

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Scopi dell’Unione sono:a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;

b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;

c) il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;

d) l’aggiornamento e la formazione forense, anche specialistiche (esclusa la possibilità di rilasciare attestati di competenza professionale), nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

e) la promozione di rapporti e accordi internazionali e particolarmente inter-europei con associazioni di avvocati civilisti;

f) la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all’Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;

g) la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;

h) il coordinamento sul piano nazionale delle attività associative.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 1
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Participation to the public consultation on the Common European Law of Sale.
Organization of events in several Italian cities on the European Day of civil justice.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Fogyasztóvédelem
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2011 - 01/2012
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.