Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Isles Internationale Université | Europa

Αριθμός μητρώου: 41829078012-04
ημερομηνία της εγγραφής: 8/2/2012 8:31:53 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 24/1/2014 5:45:43 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 24/1/2014 5:45:43 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Isles Internationale Université | Europa
Ακρωνύμιο: IIUE
Νομικό καθεστώς: private university
Δικτυακός τόπος: http://www.iiuedu.eu

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Professor H Sandhu
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jean-Pierre  Poelmans
Θέση: Chairman

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: Office 6F Unit 6 KCR Estate Kimmage Dublin 12
12 Dublin
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+6019) 2122999
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Square de Meeus
37 - 4th Floor
1000 Brussels
Belgium

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Mission

After almost one and half decades of becoming established as the first independent non-for-profit university in Europe and being today a self governed community of scholars, the Isles Internationale Université (European Union) has been appointed to host the School of Doctoral Studies (EU) in Brussels, Belgium, and has been commanded to accomplish three fundamental missions:

1.Development and enhancement of elite doctoral studies’ programmes, with highest worldwide standards on academic and scientific cutting-edge research;

2.Enforcement of EU analogue quality standards on academic programmes developed by tuition institutions outside the EU area: (a) By evaluating academic methodology applied on learning programmes; (b) By providing full coaching and tutoring support to tuition institutions worldwide to upgrade, assure and maintain academic methodology quality levels on their way towards excellence; and (3) By awarding EUASC Seal (EU Analogue Standards Certification) at corresponding quality levels achieved at each evaluation point; and

3.Ensuring academic EU Analogue Standards by performing: (a) Academic Validation on degrees earned by students at recognised and/or certified tuition institutions located outside the EU area; (b) Double Degree awarding on degrees earned by students at recognised and/or certified tuition institutions located elsewhere the EU area; and (c) Degrees awarding on studies programmes developed by tuition institutions, once certification at higher quality levels on applied academic methodology is granted and after collaboration agreement has been executed for these purposes .

In order to achieve its missions, the Université has gathered some of the best minds in Europe, who have developed sate-of-the-art doctoral academic programmes, elite research and academic methodology, and cutting-edge technological tools, acting as permanent Staff and Faculty Members to strictly enforce this toolkit’s proper application on daily basis.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 29
Συμπληρωματικά στοιχεία: In the United States of America:

The Isles Internationale Université executed a partnership agreement with EBSCO Publishing. EBSCO Publishing has served information needs for more than 65 years. Established in 1944, EBSCO is the world’s leading information agent providing consultative services and cutting-edge technology for managing and accessing quality content, including print and e-journals, e-packages, research databases, e-books and more.

In the European Union:

The IIU Press and Research Centre of the Isles Internationale Université is a member of the Scholarly Publishing Academic and Research Coalition of Europe (SPARC Europe). IIU Press’ Journals have been awarded the SPARC Europe Seal, as highest academic and scientific quality open access content publications.

The Isles Internationale Université is a member of the Directory of Open Access Journal (DOAJ), based and managed at the Lund University Libraries of Sweden.

The IIU Press’ Journals and research publications were qualified at the highest level on academic and scientific content; they have been approved, admitted, listed and are distributed worldwide by the DOAJ.

The Isles Internationale Université received accreditation as Institutional Member of the International Academy of Science, elected by the Academy’s National Section of the US, in recognition of distinguished achievements in original basic and applied research.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The School of Doctoral Studies (European Union) is the first European academic community of self governed scholars set up to support investigator-driven frontier research.


Working in tandem with the EU bodies’ efforts, its main aim is to stimulate scientific excellence by supporting and encouraging the very best, truly creative scientists, scholars and engineers to be adventurous and take risks in their research. The scientists are encouraged to go beyond established frontiers of knowledge and the boundaries of disciplines.


As 'investigator-driven', or 'bottom-up' oriented, the SDS approach allows researchers to identify new opportunities and directions in any field of research, rather than being led by priorities set by politicians. This approach ensures that funds are channelled into new and promising areas of research with a greater degree of flexibility.


SDS sponsorships and grants are awarded through open competition to projects headed by starting and established researchers, irrespective of their origins; the sole criterion for selection is scientific excellence. The aim is to recognise the best ideas, and retain and confer status and visibility to the best brains in Europe, while attracting talent from abroad.

In the long term, the SDS looks to strengthen and shape research methodology worldwide. This is done through high quality peer review, the establishment of international benchmarks of success, and the provision of up-to-date information on who is succeeding and why.

The hope is that these processes will help universities and other research institutions worldwide gauge their performance and encourage them to develop better strategies to establish themselves as more effective global players.

By challenging the brightest minds, the SDS expects that its grants will help to bring about new and unpredictable scientific and technological discoveries - the kind that can form the basis of new industries, markets, and broader social innovations of the future.

Ultimately, the SDS aims to make research base more prepared to respond to the needs of a knowledge-based society and provide with the capabilities in frontier research necessary to meet global challenges.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Εκπαίδευση

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 29
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Tuition Institutions which have received Recognition or been awarded Certification

Links to academic institutions who granted permission to become included in executed collaboration agreement:


American Global University (USA)
School of Medicine
8770 W Bryn Mawr Suite 1300
Chicago, IL 60631
United States of America


Eastern Asia University
200 Rangsitnakhonnayok Road
Rangsit Thanyaburi Pathumthani
Thailand


University of Management and Economics
Ground Floor, UME Building 47
Preak Preas Sdach, Battambang
Cambodia


Hanoi University of Agriculture
Trau Quy - Gia Lam
Ha Noi
Vietnam

Khulna University of Engineering & Technology
Khulna University of Engineering and Technology
Khulna-9203
Bangladesh

The Southern University of Bangladesh
Institute of Management & Information Technology
739/A Mehedibagh Road Chittagong


IBAIS (Institute of Business Administration and Information System)
House # 57, Road # 12/A
Dhanmondi R/A,Dhaka -1209
Bangladesh


National University of Laos
Dongdok Campus, National University of Laos
P.O.Box:7322, Dongdok, Vientiane, Lao PDR.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 01/2014
Συνολικός προϋπολογισμός: 200.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 180.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 180.000
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 20.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 20.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.