Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Vincent Tilman

Tunnusnumber registris: 41735426336-45
Registreerimise kuupäev: 02/08/2011 10:04:26

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 14:23:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 14:23:10
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Vincent Tilman

Indépendant à titre complémentaire

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

    Kontaktandmed

rue Antonius Dewinter, 23
1160 Bruxelles
BELGIA

(+32) 491279163

    Juriidiliselt vastutav isik

Vincent  Tilman

Indépendant

    ELi asjade eest vastutav isik

Vincent  Tilman

Indépendant

    Eesmärgid ja ülesanded

Représentation de mes clients dans les domaines de la recherche, des technologies de l’information et de la résolution des conflits dans les procédures civiles et commerciales.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

eIDAS regulation, assessment implementation mediation directive


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Technologies de l'information.
Alternative Dispute Resolution.
eSignature

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Infoühiskond
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Siseasjade
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

0 €

< 99 999 €

na

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

na

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.