Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Vincent Tilman

Tunnusnumber registris: 41735426336-45
Registreerimise kuupäev: 2.08.11 10:04:26

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.07.14 9:57:20
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.07.14 9:57:20


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Vincent Tilman
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Indépendant à titre complémentaire
Veebisait:

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Vincent  Tilman
Ametikoht: Indépendant

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Vincent  Tilman
Ametikoht: Indépendant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 23 rue Antonius Dewinter 
1160 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 491279163
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Représentation de mes clients dans les domaines de la recherche, des technologies de l’information et de la résolution des conflits dans les procédures civiles et commerciales.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Vincent Tilman 19.09.13 17.09.14
Vincent Tilman 8.08.14 6.08.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Technologies de l'information.
Alternative Dispute Resolution.
eSignature

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Infoühiskond
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Tilman

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.