Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

British Insurance Brokers' Association

Identifikační číslo v rejstříku: 41728302626-74
Datum registrace: 16/11/2009 15:25:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/02/2015 15:49:18
Datum poslední roční aktualizace je: 26/02/2015 15:49:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

British Insurance Brokers' Association

BIBA

Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

8th Floor John Stow House, 18 18 Bevis Marks
EC3A 7JB London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+0844)7700266

    Osoba s právní odpovědností

pan  Steve White

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Steve White

Chief Executive

    Cíle a úkoly

To represent and protect the best interests of our insurance broker and intermediary members and the customer

BIBA strives to achieve this by:

Promoting: the services and contribution that insurance brokers and intermediaries provide with advice, guidance and access to risk management and insurance protection.

Influencing: the relevant decision makers and policy writers that affect our sector.

Maintaining: and developing a stable business environment in which our members operate by keeping them informed of relevant issues, providing a forum for discussion and the exchange of non competitive information.

Supporting: members both collectively and individually through a series of facilities and support services.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Meeting with MEPs

none


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Any matter that effects general insurance intermediation. We participate in our European Association BIPAR

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Ochrana spotřebitele

    Členství a příslušnost

Members of BIPAR

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.