Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Alejandro Valdivia-Schneider

Идентификационен номер в Регистъра: 41723218179-85
Дата на регистрация: 12-2-27 15:12:03

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-31 9:10:56
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-31 9:10:56


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Alejandro Valdivia-Schneider
Инициали:
Правен статут: Indépendant
Уебсайт:

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Самостоятелно заети консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Alejandro Valdivia-Schneider
Длъжност: Indépendant

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Alejandro Valdivia-Schneider
Длъжност: Indépendant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Pere Martell  30, 3ºB
07003 Palma de Mallorca
ИСПАНИЯ
Телефонен номер: (+34) 696991038
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: In Madrid:
Paseo Reina Cristina, 22, 8ºB
28014-Madrid

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Independent consultant. Active in networking and alliances.
Areas of interest: tourism, air and maritime transport, regional policy, regional studies, environment, enterprise, education, social affairs, research.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Actividades de consultoría. Política regional, turismo, clima, energía, medio ambiente.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Open

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Alejandro Valdivia.Schneider