Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

DONG Energy A/S

Id-nummer i registret: 41712904517-59
Registreringsdag: 2010-11-12 09:53:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-16 10:57:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-16 10:57:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: DONG Energy A/S
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): public limited company
Webbplats: http://www.dongenergy.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Henrik Poulsen
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Birgitte Bay
Befattning: Head of European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Kraftværksvej  53
7000 Fredericia
DANMARK
Telefon: (+45) 99551111
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: DONG Energy is one of the leading energy groups in Northern Europe. DONG Energy procures, produces, distributes, trades and sells energy to wholesale customers and end-users. Through own production, partnerships and long-term agreements with other energy producers, we have ensured our customers a reliable supply of oil, natural gas, heat and power for years to come. We generated DKK 55 billion (approx. EUR 7.3 billion) in revenue in 2010.

DONG Energy has a long-term vision to provide reliable energy without CO2. This is the goal we are headed for and are working towards every day through new investments and ongoing adjustments.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1,5
Kompletterande upplysningar: én fuldtidsansat

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Birgitte Bay 2014-01-10 2015-01-08

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


DONG Energy seeks to have an open and transparent relationship with the EU institutions and strives to find sustainable solutions to the numerous climate change and energy related challenges facing the European Union.

We are engaging in the policy discussions on a broad range of EU-initiatives that relate to energy throughout the entire value chain from exploration and production to sales and distribution. Examples could be the European Market Infrastrucutre Regulation ot he Efficiency Directive.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Danish Industry
Danish Energy Association
OGP
ePURE
Friends of the Supergrid

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.