Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Transport en Logistiek Nederland

Identitātes numurs Reģistrā: 41712511261-57
Reģistrācijas datums: 27/02/2009 11:43:20

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 02/04/2015 15:17:25
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 02/04/2015 15:17:25
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 02/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Transport en Logistiek Nederland

TLN

Vereniging

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Boris Pasternaklaan, 22
Pastkastīte: 3008
Zoetermeer 2700 KS
NĪDERLANDE

(+31)884567111

Archimedesstraat 5
Brussel 1000
BEĻĢIJA

(+32)471331058

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Peter H.P. Sierat

Algemeen directeur

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Maria Jans

Manager European Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- witboek transport
- maten en gewichten richtlijn
- enforcement posting of workers

- project om Nederland als logistiek land beter op de kaart te zetten (ook ivm het voorzitterschap van Nederland)


 

Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

TLN heeft 1 persoon in Brussel, maar deze is ook in Nederland actief om te werken in het hoofdkantoor (1 dag) en ledenbezoek.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Maria JANS 08/04/2015 02/04/2016

    Interešu jomas

 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšlietu
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.