Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Transport en Logistiek Nederland

Identifikavimo numeris Registre: 41712511261-57
Registracijos data: 09.2.27 11.43.20

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.19 11.36.50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.19 11.36.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Transport en Logistiek Nederland
Akronimas: TLN
Teisinis statusas: Vereniging
Svetainė: http://www.tln.nl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Peter H.P. Sierat
Pareigos: Algemeen directeur

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Maria Jans
Pareigos: Manager European Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Boris Pasternaklaan  22
Pašto dėžutė: 3008
2700 KS Zoetermeer
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 884567111
Faksas: (+31) 884567200
Papildoma kontaktinė informacija: Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Vertegenwoordiging in Brussel:

Maria Jans
Manager European Affairs
Archimedesstraat 5, bus 4
1000- Brussel
T 02 5100882
E mjans@tln.nl

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Maria Jans 14.3.6 15.3.4

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.