Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Transport en Logistiek Nederland

Identifikavimo numeris Registre: 41712511261-57
Registracijos data: 27/02/2009 11:43:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/02/2014 11:36:50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 19/02/2014 11:36:50

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Transport en Logistiek Nederland

TLN

Vereniging

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Boris Pasternaklaan, 22
Pašto dėžutė: 3008
2700 KS Zoetermeer
NYDERLANDAI

(+31) 884567111

(+31) 884567200

Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Vertegenwoordiging in Brussel:

Maria Jans
Manager European Affairs
Archimedesstraat 5, bus 4
1000- Brussel
T 02 5100882
E mjans@tln.nl

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter H.P. Sierat

Algemeen directeur

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Maria Jans

Manager European Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Maria Jans 06/03/2014 04/03/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 100 000  € ir < 150 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.