Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Transport en Logistiek Nederland

Tunnusnumber registris: 41712511261-57
Registreerimise kuupäev: 27/02/2009 11:43:20

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 02/04/2015 15:17:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 02/04/2015 15:17:25
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 02/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Transport en Logistiek Nederland

TLN

Vereniging

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Boris Pasternaklaan, 22
Postkast: 3008
2700 KS Zoetermeer
MADALMAAD

(+31) 884567111

Archimedesstraat 5
1000 Brussel
BELGIA

(+32) 471331058

    Juriidiliselt vastutav isik

Peter H.P. Sierat

Algemeen directeur

    ELi asjade eest vastutav isik

Maria Jans

Manager European Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- witboek transport
- maten en gewichten richtlijn
- enforcement posting of workers

- project om Nederland als logistiek land beter op de kaart te zetten (ook ivm het voorzitterschap van Nederland)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

TLN heeft 1 persoon in Brussel, maar deze is ook in Nederland actief om te werken in het hoofdkantoor (1 dag) en ledenbezoek.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Maria JANS 08/04/2015 02/04/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.