Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Transport en Logistiek Nederland

Tunnusnumber registris: 41712511261-57
Registreerimise kuupäev: 27.02.09 11:43:20

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.02.14 11:36:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.02.14 11:36:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Transport en Logistiek Nederland
Akronüüm: TLN
Õiguslik vorm: Vereniging
Veebisait: http://www.tln.nl

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter H.P. Sierat
Ametikoht: Algemeen directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Maria Jans
Ametikoht: Manager European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 22 Boris Pasternaklaan 
Postkast: 3008
2700 KS Zoetermeer
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 884567111
Faks: (+31) 884567200
Muud kontaktandmed: Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Vertegenwoordiging in Brussel:

Maria Jans
Manager European Affairs
Archimedesstraat 5, bus 4
1000- Brussel
T 02 5100882
E mjans@tln.nl

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Maria Jans 6.03.14 4.03.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.