Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

National Council for Voluntary Organisations

Αριθμός μητρώου: 41689864451-11
ημερομηνία της εγγραφής: 1/11/2010 4:13:21 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 1/11/2013 7:47:14 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 1/11/2013 7:47:14 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: National Council for Voluntary Organisations
Ακρωνύμιο: NCVO
Νομικό καθεστώς: Registered Charity
Δικτυακός τόπος: http://www.ncvo-vol.org.uk

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Stuart Etherington
Θέση: Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Oliver Henman
Θέση: Head of EU & International

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 8 All Saints Steet Regent's Wharf
N1 9RL London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+4420) 75202550
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: NCVO represents the views of its members, and wider civil society to government, the European Union and international bodies. We are also at the leading edge of research into, and analysis of, civil society.

We campaign on generic issues affecting civil society, such as the role of the civil society in public service delivery and the future of the European Union.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία: Core team in London includes: staff focused on policy and advocacy; as well as specific project team on European Social Funds in England, supported through Technical Assistance

Additional team in Brussels provides secretariat for ENNA (European Network for National Civil Society Associations), supported through Europe for Citizens Programme

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


A vibrant civil society deserves a strong voice and the best support. Our Mission is to be that support and voice.

Founded in 1919, we are the largest umbrella body for the civil society in England with sister councils in Scotland, Wales and Northern Ireland.

Our work focuses on:
1. Sharing best practice across Europe on citizens participation via ENNA
2. Joint work on social entrepreneurship and social investment
3. Support for English NGOs to access EU decision-making

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 10
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • diverse national bodies (8.300 Μέλη)
 • NAVCA (1 Μέλη)
 • NSPCC (1 Μέλη)
 • Age UK (1 Μέλη)
 • VE (1 Μέλη)
 • RSPB (1 Μέλη)
 • Amnesty (1 Μέλη)
 • GMCVO (1 Μέλη)
 • BVSC (1 Μέλη)
 • SAVO (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 • ΙΑΠΩΝΙΑ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ
 • ΝΙΓΗΡΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Network of National Civil Society Associations
www.enna-europe.org

Alliance of European Year of Citizens 2013

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2012 - 03/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 9.300.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 2.200.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 200.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 2.000.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 7.100.000
- δωρεές: 2.700.000
- συνδρομές μελών: 400.000
services/consultancy : 3.000.000
Projects : 1.000.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.