Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Open Gate Italia

Numărul de identificare din Registru: 41582011853-60
Data înscrierii: 17.06.2009 17:45:46

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 04.06.2014 10:43:04
Data ultimei actualizări anuale: 04.06.2014 10:43:04


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Open Gate Italia
Acronim:
Statut juridic: Società a responsabilità limitata
Site internet: http://opengateitalia.com

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Tullio Camiglieri
Funcţie: Presidente

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Franco Spicciariello
Funcţie: Senior Partner

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Cesare Beccaria  23
00196 Roma
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 0645551193
Număr de fax: (+39) 0645552069
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Open Gate Italia è al servizio dei clienti che intendono garantirsi la gestione strutturata del consenso istituzionale nei confronti dell'azienda, del suo progetto industriale e dei suoi manager.
Ai suoi clienti Open Gate Italia assicura di:
•Rafforzare le proprie relazioni con i decisori influenti
•Essere attivamente presenti a tutti i livelli del processo decisionale, utilizzando i dispositivi e gli strumenti disponibili nel processo parlamentare.
In Italia Open Gate Italia si occupa di relazioni istituzionali con il Governo, il Parlamento e gli enti locali.
Open Gate Italia assiste inoltre i propri clienti sul piano delle relazioni con i media e la cura degli aspetti regolamentari e l'affiancamento presso le Authorities.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


EU Consumer Directive
Audiovisual Anti-piracy
Packaging Directive
Competition

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • ANICA
 • Assoecoplast

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.