Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Open Gate Italia

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 41582011853-60
Data Reġistrazzjoni: 17/06/2009 17:45:46

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/06/2014 10:43:04
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/06/2014 10:43:04


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Open Gate Italia
Akronimu:
Statut legali: Società a responsabilità limitata
Websajt: http://opengateitalia.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Tullio Camiglieri
Kariga: Presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Franco Spicciariello
Kariga: Senior Partner

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 23 Cesare Beccaria 
Roma 00196
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0645551193
Numru tal-faks: (+39) 0645552069
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Open Gate Italia è al servizio dei clienti che intendono garantirsi la gestione strutturata del consenso istituzionale nei confronti dell'azienda, del suo progetto industriale e dei suoi manager.
Ai suoi clienti Open Gate Italia assicura di:
•Rafforzare le proprie relazioni con i decisori influenti
•Essere attivamente presenti a tutti i livelli del processo decisionale, utilizzando i dispositivi e gli strumenti disponibili nel processo parlamentare.
In Italia Open Gate Italia si occupa di relazioni istituzionali con il Governo, il Parlamento e gli enti locali.
Open Gate Italia assiste inoltre i propri clienti sul piano delle relazioni con i media e la cura degli aspetti regolamentari e l'affiancamento presso le Authorities.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


EU Consumer Directive
Audiovisual Anti-piracy
Packaging Directive
Competition

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • ANICA
 • Assoecoplast

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.