Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

QED

Identifikačné číslo v Registri: 41577996687-55
Dátum registrácie: 15/09/2011 14:58:50

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/04/2015 16:11:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/04/2015 09:41:21
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

QED

QED

Société Privée à Responsabilité Limitée (Belgium)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue de Spa, 28
1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22804272

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Martin Sjöberg

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Martin Sjöberg

Managing Director

    Ciele a poslanie

QED is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

QED is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

QED is a meeting organiser and a provider of a neutral platform. We identify new legislative proposals and make sure that the most relevant policy makers, regulators, NGOs and private companies participate in the debate. We firmly believe that through meetings and dialogue we can create better understanding and in the end better policy making.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 10  

10

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Martin Sjöberg 04/12/2014 02/12/2015
Adam Lindmark 04/12/2014 02/12/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Altius
Barclays
CME Group
Deutsche Börse
DTCC - Depository Trust and Clearing Corporation
Federated
FEE - Federation of European Accountants
FIA Europe
L&G - Legal & General
Liquidnet
Markit Group Limited
MasterCard
Materialise
McGrawHill Financial
MSCI
Prudential Plc
PwC - PricewaterhouseCoopers
Sofort AG
SSDA - Swedish Securities Dealers Association
Swiss Finance Council
Thomson Reuters
Volvo Group

    Finančné údaje

08/2013  -  08/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

QED Communication is an independent meeting organiser specialized in EU affairs events. We do not have an own interest in the topics at hand, nor do we represent anyone else's interests. Consequently, we are not lobbyist and do not have a budget for lobbying activities. The correct figure under heading #13b above should therefore be "0". This is however not accepted by the Transparancy Register.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.