Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

QED

Tunnusnumber registris: 41577996687-55
Registreerimise kuupäev: 15.09.11 14:58:50

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 2.09.14 9:01:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.09.14 9:01:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: QED
Akronüüm: QED
Õiguslik vorm: Société Privée à Responsabilité Limitée (Belgium)
Veebisait: http://www.qed.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Sjöberg
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Sjöberg
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 28 Rue de Spa 
1000 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22804272
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: QED Communication is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Martin Sjöberg 21.11.13 18.11.14
Adam Lindmark 21.11.13 18.11.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


QED is a meeting organiser and a provider of a neutral platform. We identify new legislative proposals and make sure that the most relevant policy makers, regulators, NGOs and private companies participate in the debate. We firmly believe that through meetings and dialogue we can create better understanding and in the end better policy making.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 08/2013 - 08/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 300000  € ja < 350000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

QED Communication is an independent meeting organiser specialized in EU affairs events. We do not have an own interest in the topics at hand, nor do we represent anyone else's interests. Consequently, we are not lobbyist and do not have a budget for lobbying activities. The correct figure under heading #2 above should therefore be "0". This is however not accepted by the Transparancy Register.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.