Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

QED

Tunnusnumber registris: 41577996687-55
Registreerimise kuupäev: 15/09/2011 14:58:50

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 08/04/2015 16:11:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 03/04/2015 09:41:21
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 03/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

QED

QED

Société Privée à Responsabilité Limitée (Belgium)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Rue de Spa, 28
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32) 22804272

    Juriidiliselt vastutav isik

Martin Sjöberg

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Martin Sjöberg

Managing Director

    Eesmärgid ja ülesanded

QED is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

QED is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

QED is a meeting organiser and a provider of a neutral platform. We identify new legislative proposals and make sure that the most relevant policy makers, regulators, NGOs and private companies participate in the debate. We firmly believe that through meetings and dialogue we can create better understanding and in the end better policy making.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 10  

10

10

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Martin SJÖBERG 04/12/2014 02/12/2015
Adam LINDMARK 04/12/2014 02/12/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Altius
Barclays
CME Group
Deutsche Börse
DTCC - Depository Trust and Clearing Corporation
Federated
FEE - Federation of European Accountants
FIA Europe
L&G - Legal & General
Liquidnet
Markit Group Limited
MasterCard
Materialise
McGrawHill Financial
MSCI
Prudential Plc
PwC - PricewaterhouseCoopers
Sofort AG
SSDA - Swedish Securities Dealers Association
Swiss Finance Council
Thomson Reuters
Volvo Group

    Finantsandmed

08/2013  -  08/2014

>= 200 000 € ja < 299 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

QED Communication is an independent meeting organiser specialized in EU affairs events. We do not have an own interest in the topics at hand, nor do we represent anyone else's interests. Consequently, we are not lobbyist and do not have a budget for lobbying activities. The correct figure under heading #13b above should therefore be "0". This is however not accepted by the Transparancy Register.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.