Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BTGA e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 41487073659-14
Rekisteröintipäivä: 21.5.2010 21:25:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.4.2014 17:38:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.4.2014 17:38:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BTGA e.V.
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verband
Internet-osoite: http://www.btga.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Günther Mertz
Tehtävä organisaatiossa: Hauptgeschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Schickel Clemens
Tehtävä organisaatiossa: Referent

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Hinter Hoben  149
53129 Bonn
SAKSA
Puhelinnumero: (+49228) 949170
Faksinumero: (+49228) 9491717
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Interessenvertretung der Anlagen bauenden Firmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung TGA
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Unterstützung der technischen Gebäudeausrüstung mit Blick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen, insbesondere bezüglich der Umsetzung der EPBD

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Sisämarkkinat
  • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
GCI-UICP mit Sitz in Brüssel,
Verbändekreis Energieeffizienz, BRD
geea, BRD
BDI
etc.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Umsatz der Mitgliedsfirmen in 2013 ca. 7,6Mrd€

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.