Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Direcção Geral de Energia e Geologia

Tunnistenumero rekisterissä: 41390095859-88
Rekisteröintipäivä: 18.5.2011 12:56:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.5.2013 13:33:27
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.5.2013 13:33:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Direcção Geral de Energia e Geologia
Lyhenne: DGEG
Organisaation oikeudellinen muoto: Governmental Organization
Internet-osoite: http://www.dgeg.pt/

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Pedro Cabral
Tehtävä organisaatiossa: General Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Isabel Soares
Tehtävä organisaatiossa: Diretora de Serviços

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenida 5 de Outubro  87
1069-039 Lisboa
PORTUGALI
Puhelinnumero: (+351) 217922814
Faksinumero: (+351) 217922816
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Coordination, fiscalization and regulation of all the energy and mining activies in Portugal.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Tra

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Talous- ja raha-asiat
  • Tutkimus ja teknologia
  • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 111
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 9 189 523
josta julkista rahoitusta: 9 189 523
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 9 189 523
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.