Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Direcção Geral de Energia e Geologia

Tunnusnumber registris: 41390095859-88
Registreerimise kuupäev: 18.05.11 12:56:39

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.05.13 13:33:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.05.13 13:33:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Direcção Geral de Energia e Geologia
Akronüüm: DGEG
Õiguslik vorm: Governmental Organization
Veebisait: http://www.dgeg.pt/

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Pedro Cabral
Ametikoht: General Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Isabel Soares
Ametikoht: Diretora de Serviços

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 87 Avenida 5 de Outubro 
1069-039 Lisboa
PORTUGAL
Telefoninumber: (+351) 217922814
Faks: (+351) 217922816
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Coordination, fiscalization and regulation of all the energy and mining activies in Portugal.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Tra

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Ettevõtlus
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 111
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Üldeelarve: 9 189 523
millest avalik rahastamine: 9 189 523
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 9 189 523
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 200000  € ja < 250000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.