Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

British Veterinary Association

Идентификационен номер в Регистъра: 41335422680-77
Дата на регистрация: 09-11-30 16:42:38

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-11-4 10:21:04
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-4 10:21:04


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: British Veterinary Association
Инициали: BVA
Правен статут: Representative body for the veterinary profession in the UK
Уебсайт: http://bva.co.uk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  David Calpin
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Susie Child
Длъжност: Policy Officer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Mansfield Street  7
W1G 9NQ London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+020) 7636 6541
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The BVA is the national representative body for the veterinary profession with over 13,000 members. The BVA is a not for profit organisation and a registered company limited by guarantee. Its main functions are:

Developing and delivering policy affecting the profession

Promoting and protecting the profession in matters proposed by government and other external bodies

Provision of services to members.

The BVA's objectives are to:

Represent the profession and be the first source of informed opinion on veterinary issues for government, veterinary surgeons, the media and the public.

Be a leading provider of veterinary information

Provide services that are valued by members

Be fully engaged with our divisions

Grow our membership
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Veterinary policy and issues of national interest relevant to animal health, animal welfare of public health.

Veterinary professional issues

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Образование
 • Околна среда
 • Рибарство и аквакултури

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
The BVA is represented on the Federation of Veterinarians of Europe, the Commonwealth Veterinary Association, the World Veterinary Association and the International Veterinary Officers Council.

Финансови данни

Отчетна година: 09/2010 - 09/2011
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 60 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.