Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Nordic Financial Unions

Numer identyfikacyjny w rejestrze 4129929362-47
Data rejestracji: 08-09-04 18:08:06

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-11 09:37:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-11 09:37:51


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Nordic Financial Unions
Nazwa skrócona: NFU
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://www.nordicfinancialunions.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Związki zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Arvid Ahrin
Pełniona funkcja: General Secretary

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Ella Sjödin
Pełniona funkcja: Head of EU Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Olof Palmes gata  17
Skr. poczt.: 720
10134 Stockholm
SZWECJA
Numer telefonu: (+46) 8 614 03 02
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Nordic Financial Unions (NFU) is an organisation for co-operation between trade unions that organise employees in the banking, finance and insurance sectors in the five Nordic countries. At present, eight trade unions are affiliated to the NFU; two in Denmark, two in Finland, two in Sweden, and one in each Iceland and Norway. Through these trade unions, NFU represents 150 000 employees in the Nordic financial markets.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym
  • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Bank recovery and resolution, CRD IV, MiFID2, IMD2, Banking Union, Long term financing of the European economy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • konsumenci
  • rynek wewnętrzny
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Finance Watch: www.finance-watch.org
UNI Europa Finance: www.uniglobalunion.org

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.