Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Nordic Financial Unions

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 4129929362-47
Data rejestracji: 04/09/2008 18:08:06

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 07/04/2015 09:31:20
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 07/04/2015 09:31:20
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 07/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Nordic Financial Unions

NFU

Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Związki zawodowe i stowarzyszenia zawodowe

    Dane kontaktowe

Olof Palmes gata, 17
Skr. poczt.: 720
10134 Stockholm
SZWECJA

(+46) 8 614 03 02

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Arvid Ahrin

General Secretary

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Ella Sjödin

Head of EU Affairs

    Cele i zakres obowiązków

Nordic Financial Unions (NFU) is an organisation for co-operation between trade unions that organise employees in the banking, finance and insurance sectors in the five Nordic countries. At present, eight trade unions are affiliated to the NFU; two in Denmark, two in Finland, two in Sweden, and one in each Iceland and Norway. Through these trade unions, NFU represents 150 000 employees in the Nordic financial markets.

  • europejskim
  • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Capital Markets Union, IMD 2, IORP 2, Long-term financing and level 2 activties by the European Supervisory Authorities.

-


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Bank recovery and resolution, CRD IV, MiFID2, IMD2, Banking Union, Long term financing of the European economy

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 3   50%: 1  

4

3,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • konsumenci
  • rynek wewnętrzny
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Finance Watch: www.finance-watch.org
UNI Europa Finance: www.uniglobalunion.org

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.