Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Superyacht Builders Assocation

Identifikačné číslo v Registri: 40701134197-39
Dátum registrácie: 17/09/2010 16:26:32

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 10:42:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 10:42:58
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Superyacht Builders Assocation

SYBAss

Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Quai Jean-Charles Rey, 34
P. O. BOX: -
98000 Monaco
MONAKO

(+377) 93304800

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Theo J. Hooning

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Theo J. Hooning

Secretary General

    Ciele a poslanie

The Superyacht Builders Association (SYBAss) unites the world’s leading superyacht builders. We emphasise the unique values these companies offer owners and their business environment, and enhance cooperation between the yards.

To reflect our areas of common interest, SYBAss activities focus on:

•Cooperating with the authorities to ensure regulation takes into account the specific nature and challenges of the yachting industry. SYBAss maintains close relationships with regulators and participates in relevant working groups and subcommittees.
•Professionalism that matches the needs of today’s superyacht industry. SYBAss plays an active role in raising the standards of processes and structures in a way that reflects the highly sophisticated products built by our members.
•Facilitating communication between our members and superyacht owners via carefully targeted promotion. SYBAss also constantly strives to improve the way yards are showcased at the leading boat shows and other key events.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Ship recycling, VAT, other maritime related matters.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The economic impact of the superyacht industry on the European economy.
Technical regulation concerning superyachts.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Doprava
  • Hospodárska súťaž
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Podniky
  • Rybolov a akvakultúra

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

10 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.