Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Superyacht Builders Assocation

Identifikačné číslo v Registri: 40701134197-39
Dátum registrácie: 17.9.2010 16:26:32

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 9:30:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.9.2013 10:11:29


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Superyacht Builders Assocation
Skratka: SYBAss
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.sybass.org/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Theo J. Hooning
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Theo J. Hooning
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Quai Jean-Charles Rey  34
P. O. BOX: -
98000 Monaco
MONAKO
Telefónne číslo: (+377) 93304800
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Dutch office:
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft
The Netherlands
Phone: +31 15 2514038
Fax: +31 15 2514039

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Superyacht Builders Association(SYBAss)unites the world’s leading superyacht builders. We emphasise the unique values these companies offer owners and their business environment, and enhance cooperation between the yards.

To reflect our areas of common interest, SYBAss activities focus on:

•Cooperating with the authorities to ensure regulation takes into account the specific nature and challenges of the yachting industry. SYBAss maintains close relationships with regulators and participates in relevant working groups and subcommittees.
•Professionalism that matches the needs of today’s superyacht industry. SYBAss plays an active role in raising the standards of processes and structures in a way that reflects the highly sophisticated products built by our members.
•Facilitating communication between our members and superyacht owners via carefully targeted promotion. SYBAss also constantly strives to improve the way yards are showcased at the leading boat shows and other key events.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0,2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The economic impact of the superyacht industry on the European economy.
Technical regulation concerning superyachts.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Dane
  • Doprava
  • Hospodárska súťaž
  • Podniky

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 3 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.