Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Superyacht Builders Assocation

Tunnusnumber registris: 40701134197-39
Registreerimise kuupäev: 17.09.10 16:26:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.08.14 10:05:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.08.14 10:05:47


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Superyacht Builders Assocation
Akronüüm: SYBAss
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.sybass.org/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Theo J. Hooning
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Theo J. Hooning
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 34 Quai Jean-Charles Rey 
Postkast: -
98000 Monaco
MONACO
Telefoninumber: (+377) 93304800
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Dutch office:
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft
The Netherlands
Phone: +31 15 2514038
Fax: +31 15 2514039

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Superyacht Builders Association(SYBAss)unites the world’s leading superyacht builders. We emphasise the unique values these companies offer owners and their business environment, and enhance cooperation between the yards.

To reflect our areas of common interest, SYBAss activities focus on:

•Cooperating with the authorities to ensure regulation takes into account the specific nature and challenges of the yachting industry. SYBAss maintains close relationships with regulators and participates in relevant working groups and subcommittees.
•Professionalism that matches the needs of today’s superyacht industry. SYBAss plays an active role in raising the standards of processes and structures in a way that reflects the highly sophisticated products built by our members.
•Facilitating communication between our members and superyacht owners via carefully targeted promotion. SYBAss also constantly strives to improve the way yards are showcased at the leading boat shows and other key events.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0,2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The economic impact of the superyacht industry on the European economy.
Technical regulation concerning superyachts.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Ettevõtlus
  • Konkurents
  • Maksustamine
  • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 3 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.