Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Superyacht Builders Assocation

Tunnusnumber registris: 40701134197-39
Registreerimise kuupäev: 17/09/2010 16:26:32

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 10:42:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 10:42:58
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Superyacht Builders Assocation

SYBAss

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Quai Jean-Charles Rey, 34
Postkast: -
98000 Monaco
MONACO

(+377) 93304800

    Juriidiliselt vastutav isik

Theo J. Hooning

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Theo J. Hooning

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

The Superyacht Builders Association (SYBAss) unites the world’s leading superyacht builders. We emphasise the unique values these companies offer owners and their business environment, and enhance cooperation between the yards.

To reflect our areas of common interest, SYBAss activities focus on:

•Cooperating with the authorities to ensure regulation takes into account the specific nature and challenges of the yachting industry. SYBAss maintains close relationships with regulators and participates in relevant working groups and subcommittees.
•Professionalism that matches the needs of today’s superyacht industry. SYBAss plays an active role in raising the standards of processes and structures in a way that reflects the highly sophisticated products built by our members.
•Facilitating communication between our members and superyacht owners via carefully targeted promotion. SYBAss also constantly strives to improve the way yards are showcased at the leading boat shows and other key events.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Ship recycling, VAT, other maritime related matters.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The economic impact of the superyacht industry on the European economy.
Technical regulation concerning superyachts.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Kliimaküsimused
  • Konkurents
  • Maksustamine
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

10 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.