Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

La domanda comanda: i Consumatori fanno Impresa

Id-nummer i registret: 40669307078-43
Registreringsdag: 2011-11-06 18:49:32

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-10 09:31:24
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-10 09:31:24


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: La domanda comanda: i Consumatori fanno Impresa
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Associazione
Webbplats: http://www.professionalconsumer.wordpress.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mauro Artibani
Befattning: Professional Consumer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mauro Artibani
Befattning: Professional Consumer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: via delle barozze  73
00040 rocca di papa (roma)
ITALIEN
Telefon: (+39) 069495423
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L'organismo vuole assere luogo di organizzazione ed incontro per disputare sul ruolo del consumatore nel consesso civile. il paradigma CONSUMO=LAVORO definisce la cornice del dibattere. La possibiltà di intercettare un reddito da tale lavoro fonda una nuova stagione per il consumatore. La necessità di organizzarci in professional consumer per reclamare tale reddito fonda il ruolo; prendendo in carico nel contempo anche la responsabilità che questo nuovo ruolo civile ci impone.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Politiche del mercato unico

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 10/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 0 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.