Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení




Profil zapsaného subjektu

La domanda comanda: i Consumatori fanno Impresa

Identifikační číslo v rejstříku: 40669307078-43
Datum registrace: 6.11.11 18:49:32

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.10.13 9:31:24
Datum poslední roční aktualizace je 10.10.13 9:31:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: La domanda comanda: i Consumatori fanno Impresa
Zkratka:
Právní forma Associazione
Internetové stránky: http://www.professionalconsumer.wordpress.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Mauro Artibani
Funkce: Professional Consumer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mauro Artibani
Funkce: Professional Consumer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: via delle barozze  73
00040 rocca di papa (roma)
ITÁLIE
Telefon: (+39) 069495423
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: L'organismo vuole assere luogo di organizzazione ed incontro per disputare sul ruolo del consumatore nel consesso civile. il paradigma CONSUMO=LAVORO definisce la cornice del dibattere. La possibiltà di intercettare un reddito da tale lavoro fonda una nuova stagione per il consumatore. La necessità di organizzarci in professional consumer per reclamare tale reddito fonda il ruolo; prendendo in carico nel contempo anche la responsabilità che questo nuovo ruolo civile ci impone.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Politiche del mercato unico

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářské a finanční věci
  • Kultura
  • Ochrana spotřebitele
  • Rozvoj
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.





Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 10/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 0 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.