Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Samsung Electronics Europe

Identifikacijska številka v Registru: 40471017282-57
Datum registracije: 30.11.11 15:54:35

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.3.14 8:47:23
Datum zadnje letne spremembe: 3.11.13 7:59:32


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Samsung Electronics Europe
Kratica:
Pravni status: Private LLC
Spletna stran: http://www.samsung.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Sunny Lee
Položaj: President of Samsung Electronics Europe

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime SW Kim
Položaj: President, Head of Corportate Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Samsung House 1000 Hillswood Drive 03086621
KT16 0PS Chertsey, Surrey
ZDRUŽENO KRALJESTVO
Telefon: (+44) 1932455231
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Samsung Electronics Regional Policy and Relations Europe

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquatered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe - European Headquarters, trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, ant its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 9
Dodatne informacije: Contact of Brussels Office
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Michele Pastore 27.8.13 20.8.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Engagement with European Commission and European Parliament members on topics from the fields of the interest as checked below.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.