Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Samsung Electronics Europe

Identifikacijska številka v Registru: 40471017282-57
Datum registracije: 30/11/2011 15:54:35

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 16/02/2015 14:26:56
Datum zadnje letne spremembe: 16/02/2015 14:26:56
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 16/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Samsung Electronics Europe

Private LLC

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Samsung House, 1000
Hillswood Drive
KT16 0PS Chertsey, Surrey
ZDRUŽENO KRALJESTVO

(+44) 1932455231

Rue de la Loi 82
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 27119011

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Young Hoon  Eom

President of Samsung Electronics Europe

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

SW Kim

President, Head of Corporate Affairs

    Cilji in naloge

Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

- Regulation on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC
- Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union
- Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
- Regulation on market surveillance of products and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC, and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 1999/5/EC, 2000/9/EC, 2000/14/EC, 2001/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2007/23/EC, 2008/57/EC, 2009/48/EC, 2009/105/EC, 2009/142/EC, 2011/65/EU, Regulation (EU) No 305/2011, Regulation (EC) No 764/2008 and Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council
- Regulation laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 211/2009 and (EU) No 531/2012
- Directive on the accessibility of public sector bodies' websites


 

Better Internet for Kids

Ne

5G PPP
Cloud Special Interest Group

Ne

Ne

Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 8   25%: 8

16

6

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Violeta NIKOLOVA 17/03/2015 24/02/2016
Damir FILIPOVIC 02/12/2014 28/11/2015
Guillaume POULLAOUEC 17/12/2014 09/12/2015
Michele PASTORE 02/12/2014 28/11/2015
Ds (Dong Seek) PARK 17/12/2014 15/12/2015
Sang Woo KIM 06/01/2015 22/12/2015
Marco MORAGON 17/12/2014 09/12/2015
Neeley WILLIAMS 17/12/2014 15/12/2015
Andrew FIELDING 17/03/2015 14/03/2016

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

BUSINESSEUROPE
BritCham EU
BRUEGEL
CECED
CEPS
COCIR
DIGITALEUROPE
EIF
ETSI
MMF

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

>= 900.000 € in < 999.999 €

0 €

Not applicable

63.069 €

EU Webinos project

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.