Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Samsung Electronics Europe

Identifikacijska številka v Registru: 40471017282-57
Datum registracije: 30.11.11 15:54:35

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 24.11.14 14:11:30
Datum zadnje letne spremembe: 24.11.14 14:11:30


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Samsung Electronics Europe
Kratica:
Pravni status: Private LLC
Spletna stran: http://www.samsung.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Sunny Lee
Položaj: President of Samsung Electronics Europe

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime SW Kim
Položaj: President, Head of Corporate Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Samsung House Hillswood Drive 1000
KT16 0PS Chertsey, Surrey
ZDRUŽENO KRALJESTVO
Telefon: (+44) 1932455231
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Samsung Electronics, European Public Affairs

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 12
Dodatne informacije: Samsung Electronics, European Public Affairs
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
DS (Dong Seek) PARK 17.12.14 15.12.15
Damir FILIPOVIC 2.12.14 28.11.15
Sang Woo Kim 6.1.15 22.12.15
Neeley Williams 17.12.14 15.12.15
Guillaume Poullaouec 17.12.14 9.12.15
Michele Pastore 2.12.14 28.11.15
Marco Moragon 17.12.14 9.12.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE
COCIR
MMF
BritCham EU

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 1000000  € in < 1250000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 63.069 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.