Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Samsung Electronics Europe

Identifikavimo numeris Registre: 40471017282-57
Registracijos data: 11.11.30 15.54.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.7 08.47.23
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.3 07.59.32


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Samsung Electronics Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: Private LLC
Svetainė: http://www.samsung.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sunny Lee
Pareigos: President of Samsung Electronics Europe

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: SW Kim
Pareigos: President, Head of Corportate Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Samsung House 1000 Hillswood Drive 03086621
KT16 0PS Chertsey, Surrey
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 1932455231
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Samsung Electronics Regional Policy and Relations Europe

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquatered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe - European Headquarters, trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, ant its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 9
Papildoma informacija: Contact of Brussels Office
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Engagement with European Commission and European Parliament members on topics from the fields of the interest as checked below.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.