Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Samsung Electronics Europe

Identifikavimo numeris Registre: 40471017282-57
Registracijos data: 30/11/2011 15:54:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/02/2015 14:26:56
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/02/2015 14:26:56
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Samsung Electronics Europe

Private LLC

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Samsung House, 1000
Hillswood Drive
KT16 0PS Chertsey, Surrey
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 1932455231

Rue de la Loi 82
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 27119011

    Teisiškai atsakingas asmuo

Young Hoon  Eom

President of Samsung Electronics Europe

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

SW Kim

President, Head of Corporate Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Regulation on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC
- Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union
- Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
- Regulation on market surveillance of products and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC, and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 1999/5/EC, 2000/9/EC, 2000/14/EC, 2001/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2007/23/EC, 2008/57/EC, 2009/48/EC, 2009/105/EC, 2009/142/EC, 2011/65/EU, Regulation (EU) No 305/2011, Regulation (EC) No 764/2008 and Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council
- Regulation laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 211/2009 and (EU) No 531/2012
- Directive on the accessibility of public sector bodies' websites


 

Better Internet for Kids

Non

5G PPP
Cloud Special Interest Group

Non

Non

Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 8   25%: 8

16

6

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Violeta Nikolova 17/03/2015 24/02/2016
Damir FILIPOVIC 02/12/2014 28/11/2015
Guillaume Poullaouec 17/12/2014 09/12/2015
Michele Pastore 02/12/2014 28/11/2015
Sang Woo Kim 06/01/2015 22/12/2015
DS (Dong Seek) PARK 17/12/2014 15/12/2015
Marco Moragon 17/12/2014 09/12/2015
Andrew Fielding 17/03/2015 14/03/2016
Neeley Williams 17/12/2014 15/12/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

BUSINESSEUROPE
BritCham EU
BRUEGEL
CECED
CEPS
COCIR
DIGITALEUROPE
EIF
ETSI
MMF

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 900 000 € ir < 999 999 €

0 €

Not applicable

63 069 €

EU Webinos project

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.