Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Samsung Electronics Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 40471017282-57
Rekisteröintipäivä: 30.11.2011 15:54:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.3.2014 8:47:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 3.11.2013 7:59:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Samsung Electronics Europe
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Private LLC
Internet-osoite: http://www.samsung.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Sunny Lee
Tehtävä organisaatiossa: President of Samsung Electronics Europe

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: SW Kim
Tehtävä organisaatiossa: President, Head of Corportate Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Samsung House 1000 Hillswood Drive 03086621
KT16 0PS Chertsey, Surrey
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1932455231
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Samsung Electronics Regional Policy and Relations Europe

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquatered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe - European Headquarters, trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, ant its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 9
Lisätietoja Contact of Brussels Office
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Engagement with European Commission and European Parliament members on topics from the fields of the interest as checked below.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.