Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Samsung Electronics Europe

Tunnusnumber registris: 40471017282-57
Registreerimise kuupäev: 30.11.11 15:54:35

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.03.14 8:47:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.11.13 7:59:32


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Samsung Electronics Europe
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Private LLC
Veebisait: http://www.samsung.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Sunny Lee
Ametikoht: President of Samsung Electronics Europe

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: SW Kim
Ametikoht: President, Head of Corportate Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 03086621 Samsung House 1000 Hillswood Drive
KT16 0PS Chertsey, Surrey
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1932455231
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Samsung Electronics Regional Policy and Relations Europe

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquatered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe - European Headquarters, trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, ant its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 9
Lisateave: Contact of Brussels Office
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Engagement with European Commission and European Parliament members on topics from the fields of the interest as checked below.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.