Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Samsung Electronics Europe

Tunnusnumber registris: 40471017282-57
Registreerimise kuupäev: 30/11/2011 15:54:35

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 24/11/2014 14:11:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/11/2014 14:11:30

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Samsung Electronics Europe

Private LLC

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Samsung House, 1000
Hillswood Drive
KT16 0PS Chertsey, Surrey
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1932455231

(+) 

Samsung Electronics, European Public Affairs

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

    Juriidiliselt vastutav isik

Sunny Lee

President of Samsung Electronics Europe

    ELi asjade eest vastutav isik

SW Kim

President, Head of Corporate Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.

ülemaailmsed

    Tegevused

Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

12

Samsung Electronics, European Public Affairs
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
DS (Dong Seek) PARK 17/12/2014 15/12/2015
Damir FILIPOVIC 02/12/2014 28/11/2015
Sang Woo Kim 06/01/2015 22/12/2015
Neeley Williams 17/12/2014 15/12/2015
Guillaume Poullaouec 17/12/2014 09/12/2015
Michele Pastore 02/12/2014 28/11/2015
Marco Moragon 17/12/2014 09/12/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE
COCIR
MMF
BritCham EU

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 1 000 000  € ja < 1 250 000  €

0 €

63 069 €

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.