Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Samsung Electronics Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 40471017282-57
Datum registrace: 30.11.11 15:54:35

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.11.14 14:11:30
Datum poslední roční aktualizace je 24.11.14 14:11:30


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Samsung Electronics Europe
Zkratka:
Právní forma Private LLC
Internetové stránky: http://www.samsung.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Sunny Lee
Funkce: President of Samsung Electronics Europe

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  SW Kim
Funkce: President, Head of Corporate Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Samsung House Hillswood Drive 1000
KT16 0PS Chertsey, Surrey
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 1932455231
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Samsung Electronics, European Public Affairs

Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 12
Doplňující informace: Samsung Electronics, European Public Affairs
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels
Tel: +32-2-711-9011
Fax: +32-2-237-0309

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
DS (Dong Seek) PARK 17.12.14 15.12.15
Damir FILIPOVIC 2.12.14 28.11.15
Marco Moragon 17.12.14 9.12.15
Kim Sang Woo 17.12.14 15.12.15
Michele Pastore 2.12.14 28.11.15
Guillaume Poullaouec 17.12.14 9.12.15
Neeley Williams 17.12.14 15.12.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
DIGITALEUROPE
ETSI
CECED
BRUEGEL
CEPS
EIF
BUSINESSEUROPE
COCIR
MMF
BritCham EU

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 1000000  € a < 1250000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 63 069 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.