Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Samsung Electronics Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 40471017282-57
Datum registrace: 30/11/2011 15:54:35

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 01/10/2015 10:43:46
Datum poslední roční aktualizace je: 16/02/2015 14:26:56
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 16/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Samsung Electronics Europe

Private LLC

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Samsung House, 1000
Hillswood Drive
KT16 0PS Chertsey, Surrey
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 1932455231

Rue de la Loi 82
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 27119011

    Osoba s právní odpovědností

pan  Young Hoon  Eom

President of Samsung Electronics Europe

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  SW Kim

President, Head of Corporate Affairs

    Cíle a úkoly

Samsung Electronics Co. Ltd. is an electronics and information technology company headquartered in Seoul, South Korea with sales networks and assembly plants in global sites across the world.

Samsung Electronics Europe is trading as Samsung Electronics (UK) Limited, a limited company registered in England and Wales, and its sole shareholder is Samsung Electronics Co. Ltd. situated in South Korea.

The declaration in the transparency register is meant to reflect the public affairs activities of the subsidiaries of Samsung Electronics Co. Ltd. located in the EU.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Digital Single Market
Intellectual Property
Copyright
Product Safety - Consumer product Safety and Market Surveillance
Privacy - General Data Protection Regulation
Security - Network and Information Security Directive


 

Better Internet for Kids

Ne

5G PPP
Cloud Special Interest Group

Ne

Ne

Engagement with members of the EU institutions on topics from the fields of the interest as checked below.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 7   25%: 8

15

5,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Violeta NIKOLOVA 17/03/2015 24/02/2016
Damir FILIPOVIC 02/12/2014 28/11/2015
Guillaume POULLAOUEC 17/12/2014 09/12/2015
Michele PASTORE 02/12/2014 28/11/2015
Ds (Dong Seek) PARK 17/12/2014 15/12/2015
Sang Woo KIM 06/01/2015 22/12/2015
Marco MORAGON 17/12/2014 09/12/2015
Neeley WILLIAMS 17/12/2014 15/12/2015
Andrew FIELDING 17/03/2015 14/03/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BUSINESSEUROPE
CECED
COCIR
DIGITALEUROPE
EIF
ETSI
MMF
ADA
CCIA

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 900 000 € a < 999 999 €

0 €

Not applicable

63 069 €

EU Webinos project

The estimated costs are meant to capture all activities carried out with the objective to directly or indirectly participate in the development of EU policy.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.