Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Id-nummer i registret: 40423412396-46
Registreringsdag: 2009-09-30 11:07:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-08 14:44:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-08 14:44:54


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Primatus Ecofinance Consulting bvba
Förkortning: Primatus Ecofinance
Associationsform (rättslig ställning): BVBA
Webbplats: http://primeco.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: László Pokol
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Csaba Palicskó
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: square de Meuus  40
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 2347805
Fax: (+322) 2347911
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Primatus Ecofinance Consulting pools the expertise that is needed for technology developers to bring their innovation quickly and successfully to European and international markets, for environmental SMEs to refine their growth strategies, for all types of companies to green their processes, and for policy makers to create enabling frameworks in which eco-innovative businesses can thrive.

Equally Primatus Ecofinance aims to participate in the consultation on EU Programs and Actions on innovation as well as on specialized financial services to support environmental technology.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Creativity and Innovation
ECO-INNOVATION
Green economy
Renewable energy
Inteligent Energy Europe

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Primátus Zrt.

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.