Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Id-nummer i registret: 40423412396-46
Registreringsdag: 30/09/2009 11:07:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 21/04/2015 16:25:44
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 21/04/2015 16:25:44
Sista dag för nästa uppdatering är den: 21/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Primatus Ecofinance

BVBA

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

square de Meuus, 40
1000 Brussels
BELGIEN

(+322) 2347805

    Juridiskt ansvarig

László Pokol

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Csaba Palicskó

Managing Director

    Mål och uppdrag

Primatus Ecofinance Consulting pools the expertise that is needed for technology developers to bring their innovation quickly and successfully to European and international markets, for environmental SMEs to refine their growth strategies, for all types of companies to green their processes, and for policy makers to create enabling frameworks in which eco-innovative businesses can thrive.

Equally Primatus Ecofinance aims to participate in the consultation on EU Programs and Actions on innovation as well as on specialized financial services to support environmental technology.

  • Europeiska
  • Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Horizon 2020
European Development Fund(EDF)


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Creativity and Innovation
ECO-INNOVATION
Green economy
Renewable energy
Inteligent Energy Europe

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Klimatarbetet
  • Miljö
  • Regionalpolitik
  • Utveckling

    Medlemskap

www.cblacp.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

4 000 €

< 99 999 €

  • Mátraholding

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.