Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Identifikacijska številka v Registru: 40423412396-46
Datum registracije: 30.9.09 11:07:24

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 8.9.14 14:44:54
Datum zadnje letne spremembe: 8.9.14 14:44:54


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Primatus Ecofinance Consulting bvba
Kratica: Primatus Ecofinance
Pravni status: BVBA
Spletna stran: http://primeco.eu

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime László Pokol
Položaj: Managing Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Csaba Palicskó
Položaj: Managing Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: square de Meuus  40
1000 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+322) 2347805
Telefaks: (+322) 2347911
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Primatus Ecofinance Consulting pools the expertise that is needed for technology developers to bring their innovation quickly and successfully to European and international markets, for environmental SMEs to refine their growth strategies, for all types of companies to green their processes, and for policy makers to create enabling frameworks in which eco-innovative businesses can thrive.

Equally Primatus Ecofinance aims to participate in the consultation on EU Programs and Actions on innovation as well as on specialized financial services to support environmental technology.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Creativity and Innovation
ECO-INNOVATION
Green economy
Renewable energy
Inteligent Energy Europe

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 01/2014
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
< 50000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • Primátus Zrt.

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.