Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Identifikacijska številka v Registru: 40423412396-46
Datum registracije: 30/09/2009 11:07:24

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 21/04/2015 16:25:44
Datum zadnje letne spremembe: 21/04/2015 16:25:44
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 21/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Primatus Ecofinance

BVBA

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

square de Meuus, 40
1000 Brussels
BELGIJA

(+322) 2347805

    Oseba, ki je pravno odgovorna

László Pokol

Managing Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Csaba Palicskó

Managing Director

    Cilji in naloge

Primatus Ecofinance Consulting pools the expertise that is needed for technology developers to bring their innovation quickly and successfully to European and international markets, for environmental SMEs to refine their growth strategies, for all types of companies to green their processes, and for policy makers to create enabling frameworks in which eco-innovative businesses can thrive.

Equally Primatus Ecofinance aims to participate in the consultation on EU Programs and Actions on innovation as well as on specialized financial services to support environmental technology.

  • evropski
  • svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Horizon 2020
European Development Fund(EDF)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Creativity and Innovation
ECO-INNOVATION
Green economy
Renewable energy
Inteligent Energy Europe

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Okolje
  • Podnebni ukrepi
  • Raziskave in tehnologija
  • Razvoj
  • Regionalna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

www.cblacp.eu

    Finančni podatki

01/2013  -  01/2014

4.000 €

< 99.999 €

  • Mátraholding

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.