Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Primatus Ecofinance Consulting bvba

Identifikationsnummer i registret: 40423412396-46
Registreringsdato: 30-09-09 11:07:24

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 08-09-14 14:44:54
Seneste årlige opdatering 08-09-14 14:44:54


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Primatus Ecofinance Consulting bvba
Forkortelse: Primatus Ecofinance
Retlig form: BVBA
Websted: http://primeco.eu

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: László Pokol
Stilling: Managing Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Csaba Palicskó
Stilling: Managing Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: square de Meuus  40
1000 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+322) 2347805
Faxnummer: (+322) 2347911
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Primatus Ecofinance Consulting pools the expertise that is needed for technology developers to bring their innovation quickly and successfully to European and international markets, for environmental SMEs to refine their growth strategies, for all types of companies to green their processes, and for policy makers to create enabling frameworks in which eco-innovative businesses can thrive.

Equally Primatus Ecofinance aims to participate in the consultation on EU Programs and Actions on innovation as well as on specialized financial services to support environmental technology.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Creativity and Innovation
ECO-INNOVATION
Green economy
Renewable energy
Inteligent Energy Europe

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Energi
 • Forskning og teknologi
 • Klima
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Udvikling

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 01/2014
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
< 50000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • Primátus Zrt.

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.