Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

eBay EU liaison office

Id-nummer i registret: 40386322300-77
Registreringsdag: 2009-09-21 17:52:46

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2015-01-13 14:22:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-11 14:44:44


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: eBay EU liaison office
Förkortning: eBay
Associationsform (rättslig ställning): SPRL
Webbplats: http://www.ebay.eu/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Stefan Krawczyk
Befattning: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Stefan Krawczyk
Befattning: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Helvetiastrasse  15-17
3005 Bern
SCHWEIZ
Telefon: (+0041) 313 590
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Brussels office

eBay EU liaison office
Avenue des Arts 44
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: 0032 2 788 9712
Fax: 0032 2 788 9750

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Over the past ten years, the Internet has become increasingly important as an additional channel for consumers and companies within the overall retail market. In short, it can make a major contribution to the twin aims of market integration and making the EU the most competitive economy in the world.

eBay is now a worldwide community of more than 90 million active users connecting through commerce on a local, national or international basis. Users can be both consumers and/or sellers.

eBay recognizes the need to boost entrepreneurship and the enterprise culture in Europe as an essential aspect of the drive to make Europe the world’s most competitive and dynamic economy. eBay does not only fully support this goal; it is using the Internet to help make it a reality.


The Government Relations’ Team in Brussels works with other eBay employees and external consultants and lawyers on a broad range of issues related to e-commerce.

The mission of eBay’s EU liaison office in Brussels is two-fold:

• Monitoring the regulatory debate at EU level which can directly or indirectly impact our Business.

• Engaging with policymakers and other stakeholders on various issues to further online commerce and the Information Society, by presenting our position on specific topics and ensuring that the Information Society remains high on the political agenda and that consumers’ are empowered by an improved access to online markets.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Stefan Krawczyk 2015-01-13 2016-01-08
Samuel Laurinkari 2014-09-03 2015-08-28
Detesan Georgiana 2015-01-23 2016-01-20

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


E-Commerce
Cross-border trade
Consumer Affairs
Competition
Cybercrime
Intellectual Property
Data Protection
Future of the Internet
Corporate Social Responsibility
Energy Efficiency
Logistics

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Digital Media Association - EDIMA

European Internet Service Providers’ Association - EuroISPA

European Internet Foundation - EIF

Interactive Advertising Bureau - IAB

International Trademark Association - INTA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2014 - 12/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Our direct advocacy efforts in 2012 were calculated as follows: Percentage of 2012 salaries + fees for external consultants and associations related to the time spent on direct advocacy in EU institutions and in preparation of relevant meetings.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.