Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

eBay EU liaison office

Identifikavimo numeris Registre: 40386322300-77
Registracijos data: 21/09/2009 17:52:46

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 02/04/2015 11:19:55
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/04/2015 11:19:55
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

eBay EU liaison office

eBay

SPRL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Helvetiastrasse, 15-17
3005 Bern
ŠVEICARIJA

(+0041) 313 590

Avenue des Arts 44
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 027889712

    Teisiškai atsakingas asmuo

Stefan Krawczyk

Senior Director and Counsel Government Relations Europe

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Stefan Krawczyk

Senior Director and Counsel Government Relations Europe

    Tikslai ir uždaviniai

Over the past ten years, the Internet has become increasingly important as an additional channel for consumers and companies within the overall retail market. In short, it can make a major contribution to the twin aims of market integration and making the EU the most competitive economy in the world.

eBay is now a worldwide community of more than 90 million active users connecting through commerce on a local, national or international basis. Users can be both consumers and/or sellers.

eBay recognizes the need to boost entrepreneurship and the enterprise culture in Europe as an essential aspect of the drive to make Europe the world’s most competitive and dynamic economy. eBay does not only fully support this goal; it is using the Internet to help make it a reality.


The Government Relations’ Team in Brussels works with other eBay employees and external consultants and lawyers on a broad range of issues related to e-commerce.

The mission of eBay’s EU liaison office in Brussels is two-fold:

• Monitoring the regulatory debate at EU level which can directly or indirectly impact our Business.

• Engaging with policymakers and other stakeholders on various issues to further online commerce and the Information Society, by presenting our position on specific topics and ensuring that the Information Society remains high on the political agenda and that consumers’ are empowered by an improved access to online markets.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

e-Commerce and payments-related legislation and policy initiatives, such as Digital Agenda Strategy, PSD2, AML, Market Surveillance & Product Safety, e-Commerce Directive, Data Protection Regulation, NIS, IP Enforcement Directive, TTIP, competition policy, and consumer / consumer information legislation.


 

Non

Non

Non

Non

Non

E-Commerce
Cross-border trade
Consumer Affairs
Competition
Cybercrime
Intellectual Property
Data Protection
Future of the Internet
Corporate Social Responsibility
Energy Efficiency
Logistics

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1   50%: 1   25%: 1

3

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Samuel LAURINKARI 03/09/2014 28/08/2015
Stefan KRAWCZYK 13/01/2015 08/01/2016
Detesan GEORGIANA 23/01/2015 20/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Digital Media Association - EDIMA

European Internet Service Providers’ Association - EuroISPA

European Internet Foundation - EIF

Interactive Advertising Bureau - IAB

International Trademark Association - INTA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € ir < 499 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.