Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

eBay EU liaison office

Tunnusnumber registris: 40386322300-77
Registreerimise kuupäev: 21.09.09 17:52:46

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 26.08.13 10:03:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.08.13 10:03:38


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: eBay EU liaison office
Akronüüm: eBay
Õiguslik vorm: SPRL
Veebisait: http://www.ebay.eu/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Krawczyk
Ametikoht: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Krawczyk
Ametikoht: Senior Director and Counsel Government Relations Europe

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 15-17 Helvetiastrasse 
3005 Bern
ŠVEITS
Telefoninumber: (+0041) 313 590
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels office

eBay EU liaison office
Avenue des Arts 44
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: 0032 2 788 9712
Fax: 0032 2 788 9750

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Over the past ten years, the Internet has become increasingly important as an additional channel for consumers and companies within the overall retail market. In short, it can make a major contribution to the twin aims of market integration and making the EU the most competitive economy in the world.

eBay is now a worldwide community of more than 90 million active users connecting through commerce on a local, national or international basis. Users can be both consumers and/or sellers.

eBay recognizes the need to boost entrepreneurship and the enterprise culture in Europe as an essential aspect of the drive to make Europe the world’s most competitive and dynamic economy. eBay does not only fully support this goal; it is using the Internet to help make it a reality.


The Government Relations’ Team in Brussels works with other eBay employees and external consultants and lawyers on a broad range of issues related to e-commerce.

The mission of eBay’s EU liaison office in Brussels is two-fold:

• Monitoring the regulatory debate at EU level which can directly or indirectly impact our Business.

• Engaging with policymakers and other stakeholders on various issues to further online commerce and the Information Society, by presenting our position on specific topics and ensuring that the Information Society remains high on the political agenda and that consumers’ are empowered by an improved access to online markets.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Stefan Krawczyk 17.01.14 15.01.15
Jan BARNES 14.01.14 9.01.15
Samuel Laurinkari 13.09.13 10.09.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


E-Commerce
Cross-border trade
Consumer Affairs
Competition
Cybercrime
Intellectual Property
Data Protection
Future of the Internet
Corporate Social Responsibility
Energy Efficiency
Logistics

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Digital Media Association - EDIMA

European Internet Service Providers’ Association - EuroISPA

European Internet Foundation - EIF

Interactive Advertising Bureau - IAB

International Trademark Association - INTA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 09/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Our direct advocacy efforts in 2012 were calculated as follows: Percentage of 2012 salaries + fees for external consultants and associations related to the time spent on direct advocacy in EU institutions and in preparation of relevant meetings.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.