Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

eBay EU liaison office

Tunnusnumber registris: 40386322300-77
Registreerimise kuupäev: 21/09/2009 17:52:46

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 01/09/2015 10:13:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 01/09/2015 10:13:51
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 01/09/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

eBay EU liaison office

eBay

SPRL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Helvetiastrasse, 15-17
3005 Bern
ŠVEITS

(+0041)313 590

Avenue des Arts 44
1040 Brussels
BELGIA

(+32)027889712

    Juriidiliselt vastutav isik

Stefan Krawczyk

Senior Director and Counsel Government Relations Europe

    ELi asjade eest vastutav isik

Stefan Krawczyk

Senior Director and Counsel Government Relations Europe

    Eesmärgid ja ülesanded

Over the past ten years, the Internet has become increasingly important as an additional channel for consumers and companies within the overall retail market. In short, it can make a major contribution to the twin aims of market integration and making the EU the most competitive economy in the world.

eBay is now a worldwide community of more than 90 million active users connecting through commerce on a local, national or international basis. Users can be both consumers and/or sellers.

eBay recognizes the need to boost entrepreneurship and the enterprise culture in Europe as an essential aspect of the drive to make Europe the world’s most competitive and dynamic economy. eBay does not only fully support this goal; it is using the Internet to help make it a reality.


The Government Relations’ Team in Brussels works with other eBay employees and external consultants and lawyers on a broad range of issues related to e-commerce.

The mission of eBay’s EU liaison office in Brussels is two-fold:

• Monitoring the regulatory debate at EU level which can directly or indirectly impact our Business.

• Engaging with policymakers and other stakeholders on various issues to further online commerce and the Information Society, by presenting our position on specific topics and ensuring that the Information Society remains high on the political agenda and that consumers’ are empowered by an improved access to online markets.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

e-Commerce and payments-related legislation and policy initiatives, such as Digital Agenda Strategy, PSD2, AML, Market Surveillance & Product Safety, e-Commerce Directive, Data Protection Regulation, NIS, IP Enforcement Directive, TTIP, competition policy, and consumer / consumer information legislation.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

E-Commerce
Cross-border trade
Consumer Affairs
Competition
Cybercrime
Intellectual Property
Data Protection
Future of the Internet
Corporate Social Responsibility
Energy Efficiency
Logistics

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   50%: 1   25%: 1

3

1,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Detesan GEORGIANA 08/01/2016 07/01/2017
Stefan KRAWCZYK 08/01/2016 07/01/2017
Samuel LAURINKARI 14/08/2015 11/08/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

European Digital Media Association - EDIMA

European Internet Service Providers’ Association - EuroISPA

European Internet Foundation - EIF

Interactive Advertising Bureau - IAB

International Trademark Association - INTA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € ja < 499 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.