Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer

Id-nummer i registret: 4029997261-81
Registreringsdag: 2008-07-30 20:22:42

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-03 14:09:06
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-03 14:09:06


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer
Förkortning: BADK
Associationsform (rättslig ställning): Gesellschaft Bürgerlichen Rechts
Webbplats: http://www.badk.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dr. Thomas Bielefeld
Befattning: Geschäftsführender Direktor

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Prof.Dr. Ralf von Ameln
Befattning: Direktor

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Aachener Straße  952-958
Box: 400154
50831 Köln
TYSKLAND
Telefon: (+0221) 489070
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: BADK EuropaRepräsentanz
Herr Dr. Ralf von Ameln
Honorarprofessor

1 Avenue de la Renaissance
1000 Bruxelles

Tel. 02 7325658
Fax. 02 7321341

vonameln@online.be

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) vertritt die deutschen Kommunalversicherer und befaßt sich mit allen Fragen, die die Interessen dieser speziell für den kommunalen Bereich gegründeten Versicherer berühren.
Die Kommunalversicherer wurden von den deutschen Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen mehrheitlich kommunal getragenen Institutionen als Selbsthilfeorganisation Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, um für umfassenden und preisgünstigen Versicherungschutz zu sorgen.
Herausgehobene Tätigkeiten der BADK sind Fragen, die sich aus der Gesetzgebung oder Rechtsprechung für die kommunale Haftpflicht gegenüber Dritten oder für die Tätigkeiten der Kommunalversicherer ergeben.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Informationsbeschaffung über geplante Vorhaben auf europäischer Ebene (Frühinformationssystem)
Erarbeitung von Stellungnahmen und Positionen und deren Einbringung in den Diskussions- und Entscheidungsprozeß
Kontaktplege zu den Europäischen Institutionen und nationalen Stellen
Interessenvertretung der deutschen Kommunalversicherer

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Die BADK und die in ihr zusammengeschlossenen Mitglieder gehören der European municipal insurance group (EMIG) an, einem europäischen Zusammenschluß von nationalen Kommunalversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit,
mit dem Ziel, das Versicherugsangebot für Kommunal- und Gebietskörperschaften zu verbessern.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 01/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 115 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

In diesen Kosten sind enthalten:
Ausgaben für die Brüsseler Repräsentanz (Miete, Nebenkosten),
für Organisation und Bürobedarf
für Repräsentation
für Personal

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.