Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer

Id-nummer i registret: 4029997261-81
Registreringsdag: 30/07/2008 20:22:42

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/02/2015 14:09:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 19/02/2015 14:09:37
Sista dag för nästa uppdatering är den: 19/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer

BADK

Gesellschaft Bürgerlichen Rechts

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Aachener Straße, 952-958
Box: 400154
50831 Köln
TYSKLAND

(+0221) 489070

1 Avenue de la Renaissance
Box: 5
1000 Brüssel
BELGIEN

(+32) 7325658

    Juridiskt ansvarig

Dr. Thomas Bielefeld

Geschäftsführender Direktor

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Prof.Dr. Ralf von Ameln

Direktor

    Mål och uppdrag

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) vertritt die deutschen Kommunalversicherer und befaßt sich mit allen Fragen, die die Interessen dieser speziell für den kommunalen Bereich gegründeten Versicherer berühren.
Die Kommunalversicherer wurden von den deutschen Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen mehrheitlich kommunal getragenen Institutionen als Selbsthilfeorganisation Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, um für umfassenden und preisgünstigen Versicherungschutz zu sorgen.
Herausgehobene Tätigkeiten der BADK sind Fragen, die sich aus der Gesetzgebung oder Rechtsprechung für die kommunale Haftpflicht gegenüber Dritten oder für die Tätigkeiten der Kommunalversicherer ergeben.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Solvency II

Keine


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Informationsbeschaffung über geplante Vorhaben auf europäischer Ebene (Frühinformationssystem)
Erarbeitung von Stellungnahmen und Positionen und deren Einbringung in den Diskussions- und Entscheidungsprozeß
Kontaktplege zu den Europäischen Institutionen und nationalen Stellen
Interessenvertretung der deutschen Kommunalversicherer

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utvidgning

    Medlemskap

Die BADK und die in ihr zusammengeschlossenen Mitglieder gehören der European municipal insurance group (EMIG) an, einem europäischen Zusammenschluß von nationalen Kommunalversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit,
mit dem Ziel, das Versicherugsangebot für Kommunal- und Gebietskörperschaften zu verbessern.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  01/2015

115 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

In diesen Kosten sind enthalten:
Ausgaben für die Brüsseler Repräsentanz (Miete, Nebenkosten),
für Organisation und Bürobedarf
für Repräsentation
für Personal

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.