Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer

Identifikační číslo v rejstříku: 4029997261-81
Datum registrace: 30/07/2008 20:22:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/02/2015 14:09:37
Datum poslední roční aktualizace je: 19/02/2015 14:09:37
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 19/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer

BADK

Gesellschaft Bürgerlichen Rechts

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Aachener Straße, 952-958
Poštovní přihrádka: 400154
50831 Köln
NĚMECKO

(+0221) 489070

1 Avenue de la Renaissance
Poštovní přihrádka: 5
1000 Brüssel
BELGIE

(+32) 7325658

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Thomas Bielefeld

Geschäftsführender Direktor

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Prof.Dr. Ralf von Ameln

Direktor

    Cíle a úkoly

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) vertritt die deutschen Kommunalversicherer und befaßt sich mit allen Fragen, die die Interessen dieser speziell für den kommunalen Bereich gegründeten Versicherer berühren.
Die Kommunalversicherer wurden von den deutschen Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen mehrheitlich kommunal getragenen Institutionen als Selbsthilfeorganisation Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, um für umfassenden und preisgünstigen Versicherungschutz zu sorgen.
Herausgehobene Tätigkeiten der BADK sind Fragen, die sich aus der Gesetzgebung oder Rechtsprechung für die kommunale Haftpflicht gegenüber Dritten oder für die Tätigkeiten der Kommunalversicherer ergeben.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Solvency II

Keine


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Informationsbeschaffung über geplante Vorhaben auf europäischer Ebene (Frühinformationssystem)
Erarbeitung von Stellungnahmen und Positionen und deren Einbringung in den Diskussions- und Entscheidungsprozeß
Kontaktplege zu den Europäischen Institutionen und nationalen Stellen
Interessenvertretung der deutschen Kommunalversicherer

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Die BADK und die in ihr zusammengeschlossenen Mitglieder gehören der European municipal insurance group (EMIG) an, einem europäischen Zusammenschluß von nationalen Kommunalversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit,
mit dem Ziel, das Versicherugsangebot für Kommunal- und Gebietskörperschaften zu verbessern.

    Finanční údaje

01/2014  -  01/2015

115 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

In diesen Kosten sind enthalten:
Ausgaben für die Brüsseler Repräsentanz (Miete, Nebenkosten),
für Organisation und Bürobedarf
für Repräsentation
für Personal

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.